An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Adolescent

Macro Region Fertility Rate
Africa 54 timeseries
Asia 21 timeseries
Central America and the Caribbean 19 timeseries
Europe 39 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 18.86 births per 1,000 women ages 15-19 in 2017 WB
Oceania 10 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 13 timeseries
Country Fertility Rate (births per 1,000 women ages 15-19 in 2017)
Niger 186.54 WB
Mali 169.13 WB
Chad 161.09 WB
Equatorial Guinea 155.62 WB
Angola 150.53 WB
Mozambique 148.63 WB
Liberia 135.96 WB
Guinea 135.29 WB
Malawi 132.67 WB
Central African Republic 129.07 WB
Democratic Republic of the Congo 124.22 WB
Zambia 120.11 WB
Uganda 118.84 WB
United Republic of Tanzania 118.39 WB
Côte d'Ivoire 117.63 WB
Sierra Leone 112.83 WB
Congo 112.23 WB
Madagascar 109.59 WB
Nigeria 107.33 WB
Cameroon 105.8 WB
Guinea Bissau 104.82 WB
Burkina Faso 104.33 WB
Somalia 100.09 WB
Gabon 96.23 WB
Sao Tome and Principe 94.61 WB
Dominican Republic 94.26 WB
Lesotho 92.73 WB
Togo 89.09 WB
Zimbabwe 86.14 WB
Benin 86.1 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 85.34 WB
Nicaragua 84.99 WB
Bangladesh 82.96 WB
Panama 81.83 WB
Ecuador 79.26 WB
Gambia 78.19 WB
Solomon Islands 78 WB
Eswatini 76.7 WB
Kenya 75.08 WB
Guyana 74.38 WB
Cabo Verde 73.76 WB
Honduras 72.91 WB
Senegal 72.73 WB
Iraq 71.73 WB
Mauritania 71.05 WB
Guatemala 70.93 WB
Paraguay 70.5 WB
El Salvador 69.46 WB
Afghanistan 68.96 WB
Belize 68.49 WB
South Africa 67.91 WB
Ethiopia 66.73 WB
Colombia 66.65 WB
Ghana 66.61 WB
Lao People’s Democratic Republic 65.41 WB
Comoros 65.35 WB
Nepal 65.12 WB
Bolivia 64.9 WB
Sudan 63.99 WB
Namibia 63.63 WB
Argentina 62.78 WB
Seychelles 62.05 WB
South Sudan 62.04 WB
Suriname 61.66 WB
Mexico 60.37 WB
Yemen 60.35 WB
Brazil 59.11 WB
Uruguay 58.73 WB
Tajikistan 57.08 WB
Peru 56.88 WB
Azerbaijan 55.84 WB
Burundi 55.59 WB
Philippines 54.15 WB
Egypt 53.82 WB
Costa Rica 53.46 WB
Palestine 52.77 WB
Jamaica 52.76 WB
Papua New Guinea 52.66 WB
Eritrea 52.55 WB
Haiti 51.68 WB
Cuba 51.59 WB
Cambodia 50.18 WB
Vanuatu 49.44 WB
Fiji 49.35 WB
Saint Vincent and the Grenadines 49.02 WB
Indonesia 47.37 WB
Georgia 46.41 WB
Botswana 46.06 WB
Thailand 44.91 WB
Antigua and Barbuda 42.78 WB
Chile 41.05 WB
Iran 40.64 WB
Saint Lucia 40.54 WB
Bulgaria 39.86 WB
Rwanda 39.11 WB
Pakistan 38.8 WB
Syrian Arab Republic 38.59 WB
Romania 36.21 WB
Timor-Leste 33.79 WB
Barbados 33.55 WB
Kyrgyzstan 32.76 WB
Morocco 31.03 WB
Mongolia 30.99 WB
Viet Nam 30.93 WB
Trinidad and Tobago 30.09 WB
Bahamas 30 WB
Kazakhstan 29.75 WB
Grenada 29.18 WB
Puerto Rico 29.1 WB
Myanmar 28.51 WB
Turkey 26.56 WB
Jordan 25.88 WB
Mauritius 25.74 WB
Slovakia 25.68 WB
Turkmenistan 24.42 WB
Hungary 23.98 WB
Samoa 23.89 WB
Uzbekistan 23.79 WB
Ukraine 23.71 WB
Republic of Moldova 22.42 WB
Armenia 21.49 WB
Sri Lanka 20.93 WB
Russian Federation 20.7 WB
Bhutan 20.18 WB
United States of America 19.86 WB
Albania 19.64 WB
New Zealand 19.27 WB
Djibouti 18.84 WB
Kiribati 16.18 WB
Latvia 16.17 WB
North Macedonia 15.72 WB
Serbia 14.71 WB
Tonga 14.66 WB
Belarus 14.51 WB
Lebanon 14.5 WB
Micronesia (Federated States of) 13.92 WB
Malaysia 13.41 WB
United Kingdom 13.37 WB
Bahrain 13.37 WB
India 13.18 WB
Oman 13.06 WB
Malta 12.88 WB
Czech Republic 11.97 WB
Australia 11.72 WB
Lithuania 10.85 WB
Poland 10.54 WB
Brunei Darussalam 10.27 WB
Algeria 10.07 WB
Qatar 9.92 WB
Bosnia and Herzegovina 9.64 WB
Israel 9.61 WB
Montenegro 9.31 WB
Croatia 8.68 WB
Canada 8.39 WB
Portugal 8.38 WB
Kuwait 8.19 WB
Germany 8.1 WB
Tunisia 7.84 WB
Maldives 7.81 WB
Spain 7.73 WB
Estonia 7.7 WB
China 7.64 WB
Ireland 7.52 WB
Austria 7.34 WB
Saudi Arabia 7.32 WB
Greece 7.22 WB
United Arab Emirates 6.55 WB
Iceland 6.27 WB
Finland 5.81 WB
Libya 5.77 WB
Italy 5.24 WB
Norway 5.14 WB
Sweden 5.08 WB
France 4.73 WB
Luxembourg 4.73 WB
Belgium 4.65 WB
Cyprus 4.58 WB
Denmark 4.12 WB
Netherlands 3.79 WB
Japan 3.78 WB
Slovenia 3.78 WB
Singapore 3.53 WB
Switzerland 2.76 WB
Hong Kong 2.71 WB
Macau 2.38 WB
Republic of Korea 1.38 WB
Democratic People's Republic of Korea 0.28 WB

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy