World - Area - Chillies And Peppers - Green

2,020,816 Ha in 2022

Area - chillies and peppers - green of World increased from 772,620 ha in 1973 to 2.02 million ha in 2022 growing at an average annual rate of 2.05%.

The description is composed by our digital data assistant.
World - Chillies And Peppers - Green - Agriculture Indicators
Production 36,972,494.42 t in 2022 FAO
Yield 182,958 100 g/ha in 2022 FAO
In the area of spices in the World
Anise and Badian and Fennel and Сoriander 2,315,212 Ha in 2022 FAO
Chillies and Peppers, Dry 1,645,450 Ha in 2022 FAO
Cloves 705,183 Ha in 2022 FAO
Nutmeg 486,094 Ha in 2022 FAO
Ginger 450,647 Ha in 2022 FAO
Cinnamon 324,056 Ha in 2022 FAO
Vanilla 92,587 Ha in 2022 FAO
Macro Region (Ha in 2022)
Asia 1,339,040 FAO
Africa 332,635 FAO
Europe 93,851 FAO
South America 45,728 FAO
Oceania 2,643 FAO
Central America and the Caribbean 17 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 3 timeseries
Southeast Asia 7 timeseries
Country (Ha in 2022)

China is the top country by area - chillies and peppers - green in the world. As of 2022, area - chillies and peppers - green in China was 759,817 ha that accounts for 37.60% of the world's area - chillies and peppers - green. The top 5 countries (others are Indonesia, Mexico, Nigeria, and Turkey) account for 70.83% of it. The world's total area - chillies and peppers - green was estimated at 2.02 million ha in 2022.

The description is composed by our digital data assistant.
China 759,817 FAO
Indonesia 334,545 FAO
Mexico 156,718 FAO
Nigeria 103,661 FAO
Turkey 76,398 FAO
Egypt 38,622 FAO
Benin 37,467 FAO
Republic of Korea 36,310 FAO
Cameroon 25,805 FAO
Sierra Leone 23,836 FAO
Democratic People's Republic of Korea 22,452 FAO
Spain 22,260 FAO
Tunisia 17,266 FAO
United States of America 16,511 FAO
Sri Lanka 15,112 FAO
Algeria 14,843 FAO
Ghana 14,441 FAO
Cuba 14,355 FAO
Niger 13,116 FAO
Kazakhstan 12,777 FAO
Peru 12,128 FAO
Venezuela (Bolivarian Republic of) 11,129 FAO
Ukraine 11,000 FAO
Ethiopia 10,777 FAO
Nepal 10,714 FAO
Lao People’s Democratic Republic 10,701 FAO
Serbia 10,186 FAO
North Macedonia 9,733 FAO
Italy 9,390 FAO
Romania 9,110 FAO
Mali 8,878 FAO
India 8,714 FAO
Dominican Republic 8,021 FAO
Colombia 7,729 FAO
Iran 6,442 FAO
Argentina 6,377 FAO
Morocco 5,472 FAO
Philippines 5,308 FAO
Syrian Arab Republic 5,220 FAO
Sudan 5,079 FAO
Iraq 5,068 FAO
Côte d'Ivoire 4,147 FAO
Bolivia 4,078 FAO
Malaysia 3,949 FAO
Azerbaijan 3,474 FAO
Yemen 3,240 FAO
Guatemala 3,205 FAO
Japan 3,170 FAO
Saudi Arabia 3,167 FAO
Albania 3,148 FAO
Greece 2,900 FAO
Poland 2,700 FAO
Taiwan Province of China 2,440 FAO
Australia 2,399 FAO
Canada 2,352 FAO
Bulgaria 2,340 FAO
Ecuador 2,240 FAO
Jordan 2,180 FAO
Rwanda 2,156 FAO
Republic of Moldova 2,000 FAO
Israel 1,830 FAO
Bosnia and Herzegovina 1,701 FAO
Burkina Faso 1,684 FAO
Netherlands 1,630 in 2021 FAO
Jamaica 1,572 FAO
Libya 1,526 FAO
Thailand 1,408 FAO
France 1,400 FAO
Hungary 1,400 FAO
Kenya 1,394 FAO
Bhutan 1,382 FAO
Portugal 1,060 FAO
Honduras 994 FAO
Puerto Rico 980 FAO
Lebanon 979 FAO
Georgia 915 FAO
Uzbekistan 897 FAO
Oman 852 FAO
Paraguay 849 FAO
Chile 832 FAO
Zimbabwe 825 FAO
Nicaragua 818 FAO
Kyrgyzstan 670 FAO
Palestine 667 FAO
Croatia 660 FAO
United Republic of Tanzania 576 FAO
Malawi 387 FAO
Panama 387 FAO
Mauritius 343 FAO
Trinidad and Tobago 343 FAO
Czech Republic 300 FAO
Kuwait 291 FAO
El Salvador 266 FAO
Uruguay 214 FAO
Slovenia 190 FAO
Costa Rica 185 FAO
Fiji 180 FAO
United Arab Emirates 152 FAO
Guyana 151 FAO
Montenegro 142 FAO
Austria 140 FAO
South Africa 132 FAO
Belgium 130 FAO
Qatar 114 FAO
Germany 110 FAO
Namibia 95 FAO
Dominica 94 FAO
Slovakia 90 FAO
United Kingdom 83 FAO
Madagascar 78 FAO
Brunei Darussalam 77 FAO
New Zealand 45 FAO
Belize 36 FAO
Saint Vincent and the Grenadines 36 FAO
Cyprus 30 FAO
Gabon 24 FAO
Antigua and Barbuda 21 FAO
Bahrain 19 FAO
Switzerland 18 FAO
Barbados 14 FAO
Saint Kitts and Nevis 11 FAO
Finland 10 FAO
Sao Tome and Principe 5 FAO
Djibouti 2 FAO
Maldives 1 FAO
Democratic Republic of the Congo 0 FAO
Estonia 0 FAO
Senegal 0 FAO
South Sudan 0 FAO
Sweden 0 FAO