The production of cereals in the World

3.06B t in 2022

The production of cereals of World increased from 1,357 million t in 1973 to 3,059 million t in 2022 growing at an average annual rate of 1.74%.

The description is composed by our digital data assistant.
World - Cereals - Agriculture Indicators
Area 731,553,771 Ha in 2022 FAO
Yield 41,824 100 g/ha in 2022 FAO
Crops The production of cereals in the World
Barley 154,877,139.86 t in 2022 FAO
Buckwheat 2,235,193.31 t in 2022 FAO
Canary Seed 245,568.03 t in 2022 FAO
Coarse Grain 1.45B tonnes in 2018 FAO
Fonio 658,707.96 t in 2022 FAO
Green Maize 9,868,461.38 t in 2022 FAO
Maize 1.16B t in 2022 FAO
Millet 30,859,664.24 t in 2022 FAO
Oats 26,385,330.04 t in 2022 FAO
Paddy 776,461,456.61 t in 2022 FAO
Rye 13,143,054.91 t in 2022 FAO
Wheat 808,441,568.18 t in 2022 FAO
Macro Region (t in 2022)
Asia 1.48B FAO
Europe 523,230,083.6 FAO
South America 260,267,256.32 FAO
Africa 218,143,820.69 FAO
Oceania 57,315,488.22 FAO
Central America and the Caribbean 40 timeseries
Middle East 31 timeseries
North America 7 timeseries
Southeast Asia 24 timeseries
Country (t in 2022)

China is the top country by the production of cereals in the world. As of 2022, the production of cereals in China was 635 million t that accounts for 20.76% of the world's the production of cereals. The top 5 countries (others are the United States of America, India, Russian Federation, and Brazil) account for 55.22% of it. The world's total the production of cereals was estimated at 3,059 million t in 2022.

The description is composed by our digital data assistant.
China 635,092,927.32 FAO
United States of America 410,940,914.66 FAO
India 355,088,430 FAO
Russian Federation 153,096,458.62 FAO
Brazil 135,485,143.44 FAO
Argentina 91,584,182.57 FAO
Indonesia 78,312,977.08 FAO
Canada 65,040,432 FAO
Bangladesh 62,549,531.82 FAO
France 59,927,490 FAO
Australia 56,306,820.81 FAO
Ukraine 53,535,724.21 FAO
Pakistan 47,717,929 FAO
Viet Nam 47,096,981.27 FAO
Germany 43,479,000 FAO
Thailand 39,729,767.1 FAO
Turkey 38,667,033 FAO
Mexico 36,317,244.15 FAO
Poland 34,987,760 FAO
Ethiopia 31,616,415.5 FAO
Nigeria 30,392,680 FAO
Philippines 28,012,590.81 FAO
Myanmar 27,209,802.06 FAO
United Kingdom 24,362,311 FAO
Egypt 23,938,176.55 FAO
Kazakhstan 22,040,639.83 FAO
Spain 19,292,230 FAO
Romania 18,860,480 FAO
South Africa 18,685,897.57 FAO
Iran 14,812,659.15 FAO
Italy 14,300,570 FAO
Cambodia 12,787,000 FAO
Japan 11,631,439.58 FAO
Nepal 11,128,373 FAO
Mali 10,289,005.99 FAO
United Republic of Tanzania 10,271,237.89 FAO
Bulgaria 9,790,690 FAO
Denmark 9,464,200 FAO
Hungary 9,060,660 FAO
Czech Republic 8,218,420 FAO
Serbia 8,037,358.35 FAO
Paraguay 7,907,177.13 FAO
Uzbekistan 7,516,977.8 FAO
Sudan 7,456,084.13 FAO
Belarus 6,800,828.75 FAO
Niger 5,923,895.9 FAO
Sweden 5,823,200 FAO
Peru 5,643,430.54 FAO
Lithuania 5,623,660 FAO
Republic of Korea 5,205,824.53 FAO
Austria 5,205,750 FAO
Burkina Faso 5,179,059.02 FAO
Ghana 5,136,566.36 FAO
Afghanistan 4,824,671.6 FAO
Madagascar 4,803,368.83 FAO
Algeria 4,718,203.91 FAO
Democratic People's Republic of Korea 4,662,162.3 FAO
Colombia 4,570,106.61 FAO
Guinea 4,110,258.2 FAO
Lao People’s Democratic Republic 4,057,610 FAO
Democratic Republic of the Congo 4,043,069.51 FAO
Malawi 4,024,666.24 FAO
Uganda 3,876,857.93 FAO
Uruguay 3,876,753.39 FAO
Cameroon 3,843,705.47 FAO
Kenya 3,753,772.6 FAO
Finland 3,684,010 FAO
Senegal 3,663,690 FAO
Sri Lanka 3,652,343 FAO
Morocco 3,509,673.38 FAO
Iraq 3,421,743 FAO
Slovakia 3,382,800 FAO
Côte d'Ivoire 3,354,721 FAO
Latvia 3,243,700 FAO
Greece 3,203,370 FAO
Angola 3,173,959.08 FAO
Zambia 3,056,715.38 FAO
Azerbaijan 3,055,969.7 FAO
Croatia 3,023,810 FAO
Ecuador 2,928,002.81 FAO
Chad 2,798,641 FAO
Belgium 2,779,540 FAO
Bolivia 2,615,641.21 FAO
Chile 2,588,504.75 FAO
Mozambique 2,506,062 FAO
Ireland 2,485,680 FAO
Malaysia 2,427,607.73 FAO
Benin 2,297,372.9 FAO
Syrian Arab Republic 2,276,238 FAO
Guatemala 2,027,272.24 FAO
Kyrgyzstan 1,912,757.57 FAO
Zimbabwe 1,887,719.54 FAO
Venezuela (Bolivarian Republic of) 1,868,483.97 FAO
Taiwan Province of China 1,799,456.08 FAO
Republic of Moldova 1,758,120.71 FAO
Tunisia 1,713,881.86 FAO
Sierra Leone 1,535,047.43 FAO
Estonia 1,528,560 FAO
Togo 1,439,850 FAO
Bosnia and Herzegovina 1,431,169 FAO
Norway 1,325,000 FAO
Tajikistan 1,324,014.35 FAO
Turkmenistan 1,222,913.69 FAO
Dominican Republic 1,212,049.17 FAO
Saudi Arabia 1,068,744 FAO
South Sudan 1,063,299 FAO
Portugal 1,018,080 FAO
New Zealand 967,398.93 FAO
El Salvador 953,000 FAO
Nicaragua 949,096.63 FAO
Guyana 933,600 FAO
Switzerland 865,538 FAO
Rwanda 807,219.18 FAO
Honduras 751,127 FAO
Albania 690,850 FAO
Slovenia 576,200 FAO
Mauritania 555,394.91 FAO
North Macedonia 542,164.15 FAO
Panama 515,000 FAO
Burundi 466,394 FAO
Yemen 454,000 FAO
Mongolia 428,648.86 FAO
Georgia 377,724.18 FAO
Cuba 355,610.42 FAO
Haiti 340,000 FAO
Eritrea 305,159.83 FAO
Guinea Bissau 301,273 FAO
Central African Republic 294,070.17 FAO
Liberia 288,000 FAO
Suriname 266,229.9 FAO
Armenia 239,505.3 FAO
Libya 209,956.99 FAO
Oman 208,826.11 FAO
Israel 202,016.53 FAO
Somalia 177,644.58 FAO
Namibia 173,581.44 FAO
Luxembourg 170,660 FAO
Timor-Leste 163,000 FAO
Belize 146,715 FAO
Lebanon 133,396.53 FAO
Eswatini 129,693.73 FAO
Costa Rica 110,446 FAO
Gambia 106,764 FAO
Botswana 85,049.21 FAO
Lesotho 82,451.25 FAO
Bhutan 71,364.7 FAO
Jordan 65,793.3 FAO
Cyprus 61,320 FAO
Gabon 46,686.71 FAO
Palestine 44,875.5 FAO
Congo 30,141.99 FAO
Kuwait 26,675.45 FAO
United Arab Emirates 23,031.27 FAO
Comoros 19,190.83 FAO
Papua New Guinea 18,357.45 FAO
Fiji 14,700.23 FAO
Iceland 8,900 FAO
Montenegro 6,860.81 FAO
Trinidad and Tobago 5,125 FAO
Brunei Darussalam 4,200 FAO
Solomon Islands 2,753.58 FAO
Qatar 2,642.85 FAO
Jamaica 2,426 FAO
Vanuatu 925.97 FAO
Saint Vincent and the Grenadines 870.65 FAO
Mauritius 823 FAO
Bahamas 608.04 FAO
Sao Tome and Principe 531.85 FAO
Grenada 385.91 FAO
Micronesia (Federated States of) 284.26 FAO
Cabo Verde 221.6 FAO
Maldives 204.4 FAO
Puerto Rico 196.24 FAO
Dominica 191.62 FAO
Barbados 51 FAO
Djibouti 18.27 FAO
Antigua and Barbuda 15.74 FAO
Hong Kong 0.06 FAO
Malta 0 FAO
Saint Lucia 0 in 1980 FAO
Nauru 0 tonnes in 2020 FAO
Netherlands 1,336,080 tonnes in 2021 FAO