Beef and Buffalo

Macro Region Meat (an in 2022)
Asia 122,379,770 FAO
South America 69,853,882 FAO
Africa 43,502,966 FAO
Europe 38,447,179 FAO
Oceania 10,789,883 FAO
Central America and the Caribbean 63 timeseries
Middle East 48 timeseries
North America 9 timeseries
Southeast Asia 42 timeseries
Country Meat (an in 2022)

China is the top country by beef and buffalo meat in the world. As of 2022, beef and buffalo meat in China was 52.9 million an that accounts for 16.09% of the world's beef and buffalo meat. The top 5 countries (others are Brazil, the United States of America, Pakistan, and Argentina) account for 49.12% of it. The world's total beef and buffalo meat was estimated at 328 million an in 2022.

The description is composed by our digital data assistant.
China 52,932,010 FAO
Brazil 42,250,000 FAO
United States of America 34,813,000 FAO
Pakistan 18,105,000 FAO
Argentina 13,498,733 FAO
India 11,817,564 FAO
Mexico 8,666,993 FAO
Russian Federation 7,550,535 FAO
Australia 6,114,700 FAO
Uzbekistan 5,663,107 FAO
Turkey 5,542,774 FAO
New Zealand 4,593,971 FAO
Chad 4,398,071 FAO
France 4,260,340 FAO
United Republic of Tanzania 3,779,198 FAO
Canada 3,727,200 FAO
Nigeria 3,312,633 FAO
South Africa 3,258,929 FAO
Colombia 3,145,785 FAO
Germany 3,022,510 FAO
Kazakhstan 3,022,501 FAO
Italy 2,909,459 FAO
Bangladesh 2,881,023 FAO
Sudan 2,840,000 in 2011 FAO
United Kingdom 2,817,000 FAO
Zimbabwe 2,629,904 FAO
Spain 2,595,980 FAO
Kenya 2,346,473 FAO
Uruguay 2,331,258 FAO
Ethiopia 2,325,000 in 1992 FAO
Paraguay 2,294,780 FAO
Viet Nam 2,284,925 FAO
Netherlands 2,108,740 FAO
Ireland 1,911,640 FAO
Egypt 1,868,603 FAO
Poland 1,790,380 FAO
Venezuela (Bolivarian Republic of) 1,742,771 FAO
Ukraine 1,602,800 FAO
Bolivia 1,511,090 FAO
Belarus 1,451,641 FAO
Iran 1,416,057 FAO
Philippines 1,340,122 FAO
Azerbaijan 1,329,480 FAO
Peru 1,316,220 FAO
Myanmar 1,301,932 FAO
Yemen 1,284,194 FAO
Burkina Faso 1,231,286 FAO
Indonesia 1,229,361 FAO
Uganda 1,207,111 FAO
Guatemala 1,170,139 FAO
Zambia 1,118,620 FAO
Mongolia 1,103,430 FAO
Japan 1,091,711 FAO
Turkmenistan 1,070,893 FAO
Republic of Korea 1,015,000 FAO
Ecuador 1,010,842 FAO
South Sudan 976,654 FAO
Thailand 965,957 FAO
Morocco 923,358 FAO
Tajikistan 908,315 FAO
Cameroon 822,126 FAO
Nicaragua 797,591 FAO
Belgium 755,080 FAO
Chile 732,991 FAO
Nepal 670,488 FAO
Guinea 652,000 FAO
Angola 648,044 FAO
Austria 638,990 FAO
Central African Republic 637,804 FAO
Algeria 635,036 FAO
Romania 615,420 FAO
Malawi 610,838 FAO
Switzerland 595,925 FAO
Kyrgyzstan 555,785 FAO
Armenia 545,718 FAO
Lao People’s Democratic Republic 530,106 FAO
Mali 525,060 FAO
Afghanistan 519,809 FAO
Cambodia 509,194 FAO
Dominican Republic 493,112 FAO
Somalia 490,533 FAO
Senegal 484,361 FAO
Israel 479,089 FAO
Denmark 450,570 FAO
Syrian Arab Republic 430,068 FAO
Rwanda 429,374 FAO
Portugal 426,400 FAO
Sweden 421,240 FAO
Cuba 402,100 FAO
Costa Rica 388,659 FAO
Panama 345,340 FAO
Honduras 335,007 FAO
Norway 317,800 FAO
Serbia 317,239 FAO
Haiti 314,380 FAO
Madagascar 304,921 FAO
Ghana 290,000 FAO
Finland 259,590 FAO
Albania 250,485 FAO
Niger 249,231 FAO
Eritrea 248,299 FAO
Mauritania 245,676 FAO
Côte d'Ivoire 230,359 FAO
Czech Republic 229,800 FAO
Lebanon 226,328 FAO
Tunisia 222,041 FAO
Sri Lanka 220,925 FAO
Georgia 216,907 FAO
Saudi Arabia 195,498 FAO
Iraq 189,615 FAO
Benin 182,095 FAO
Botswana 170,000 FAO
Croatia 162,500 FAO
Lithuania 162,010 FAO
Greece 146,489 in 2019 FAO
Mozambique 143,221 FAO
Democratic Republic of the Congo 140,381 FAO
Democratic People's Republic of Korea 137,096 FAO
Jordan 136,457 FAO
Bulgaria 133,870 FAO
Malaysia 127,085 FAO
Oman 122,712 FAO
Slovenia 122,620 FAO
El Salvador 112,031 FAO
Hungary 103,650 FAO
Namibia 100,850 FAO
United Arab Emirates 78,406 FAO
Latvia 75,070 FAO
Burundi 74,389 FAO
Togo 74,232 FAO
Eswatini 73,505 FAO
Guinea Bissau 67,083 FAO
Djibouti 57,258 FAO
Sierra Leone 43,425 FAO
Bosnia and Herzegovina 43,424 FAO
Taiwan Province of China 42,552 FAO
Palestine 40,183 FAO
Slovakia 37,840 FAO
Estonia 34,430 FAO
Republic of Moldova 33,999 FAO
Congo 33,723 FAO
Libya 33,440 FAO
Jamaica 29,046 FAO
Luxembourg 26,760 FAO
Iceland 23,459 FAO
Papua New Guinea 21,510 FAO
Cyprus 20,840 FAO
Gambia 20,078 FAO
Puerto Rico 19,407 FAO
Timor-Leste 19,023 FAO
Bhutan 17,691 FAO
Fiji 17,497 FAO
North Macedonia 16,730 FAO
Montenegro 16,656 FAO
Comoros 11,228 FAO
Guyana 10,771 FAO
Hong Kong 10,249 FAO
Lesotho 10,215 FAO
Vanuatu 9,915 FAO
Samoa 9,412 FAO
Brunei Darussalam 9,343 FAO
Liberia 9,127 FAO
Belize 8,942 FAO
Suriname 8,641 FAO
Mauritius 7,721 FAO
Qatar 7,710 FAO
Gabon 7,483 FAO
Kuwait 6,808 FAO
Bahrain 6,667 FAO
Trinidad and Tobago 6,020 FAO
Cabo Verde 4,447 FAO
Solomon Islands 4,151 FAO
Malta 3,750 FAO
Dominica 3,072 FAO
Saint Lucia 2,274 FAO
Macau 1,983 FAO
Tonga 1,856 FAO
Micronesia (Federated States of) 1,848 FAO
Sao Tome and Principe 1,085 FAO
Barbados 971 FAO
Grenada 866 FAO
Saint Vincent and the Grenadines 741 FAO
Saint Kitts and Nevis 700 FAO
Equatorial Guinea 442 FAO
Antigua and Barbuda 394 FAO
Bahamas 107 FAO
Seychelles 83 FAO
Singapore 81 FAO