CH4

Macro Region Emissions
Africa 270 timeseries
Asia 105 timeseries
Central America and the Caribbean 102 timeseries
Europe 205 timeseries
Middle East 75 timeseries
North America 226,054.33 1000 metric tons of CO2 equivalent in 2020 WB
Oceania 70 timeseries
South America 60 timeseries
Southeast Asia 59 timeseries
Country Emissions (1000 metric tons of CO2 equivalent in 2020)

India is the top country by the emissions of CH4 in the world. As of 2020, the emissions of CH4 in India was 502,192.29 1000 metric tons of CO2 equivalent. The top 5 countries also includes Brazil, China, the United States of America, and Pakistan.

The description is composed by our digital data assistant.
India 502,192.29 WB
Brazil 340,438.62 WB
China 330,790.31 WB
United States of America 202,574.97 WB
Pakistan 140,315.44 WB
Indonesia 88,744.44 WB
Argentina 86,098.71 WB
Ethiopia 79,310.9 WB
Myanmar 64,089.97 WB
Mexico 61,272.04 WB
Bangladesh 60,544.96 WB
Australia 59,880.71 WB
Nigeria 52,223.38 WB
Chad 51,369.72 WB
Russian Federation 51,199.72 WB
Thailand 51,046.82 WB
Philippines 49,957.01 WB
Sudan 48,351.64 WB
Colombia 47,742.18 WB
Viet Nam 47,620.91 WB
France 40,123.62 WB
United Republic of Tanzania 38,629.1 WB
Kenya 33,176.51 WB
Germany 31,172.79 WB
South Sudan 27,843.25 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 27,315.15 WB
New Zealand 27,163.45 WB
United Kingdom 26,907.63 WB
Turkey 25,384.78 WB
Spain 25,092.87 WB
Canada 23,479.36 WB
Mali 22,598.57 WB
Paraguay 22,352.21 WB
Uzbekistan 22,265.51 WB
Italy 21,573.87 WB
Niger 21,181.64 WB
Bolivia 20,342.05 WB
Nepal 20,032.47 WB
Uruguay 18,299.91 WB
Peru 18,037.61 WB
Iran 17,873.3 WB
Kazakhstan 17,494.9 WB
Uganda 17,150.32 WB
Angola 17,050.16 WB
Cambodia 16,856.24 WB
Madagascar 16,815.06 WB
Mongolia 16,543.35 WB
Somalia 16,328.7 WB
South Africa 15,022.95 WB
Guinea 14,755.52 WB
Burkina Faso 14,677.39 WB
Poland 14,654.25 WB
Ireland 14,209 WB
Japan 14,118.79 WB
Democratic Republic of the Congo 13,486.78 WB
Netherlands 11,523.68 WB
Afghanistan 10,679.11 WB
Zambia 10,261.51 WB
Egypt 9,946.13 WB
Ukraine 9,573.41 WB
Republic of Korea 9,501.02 WB
Central African Republic 9,493.56 WB
Belarus 9,187.7 WB
Mozambique 9,184.75 WB
Ecuador 8,571.32 WB
Nicaragua 8,246.4 WB
Romania 8,011.04 WB
Cameroon 7,545.89 WB
Morocco 7,532.01 WB
Lao People’s Democratic Republic 7,489.41 WB
Senegal 7,462.99 WB
Algeria 7,058.59 WB
Cuba 6,892.7 WB
Mauritania 6,647.72 WB
Turkmenistan 6,609.14 WB
Guatemala 6,570.87 WB
Dominican Republic 6,322.87 WB
Denmark 6,134.73 WB
Ghana 6,015.98 WB
Belgium 6,013.26 WB
Zimbabwe 5,947.11 WB
Chile 5,568.16 WB
Portugal 4,847.08 WB
Namibia 4,800.21 WB
Yemen 4,718.42 WB
Honduras 4,657.34 WB
Austria 4,653.67 WB
Sri Lanka 4,542.81 WB
Tajikistan 4,473.77 WB
Malaysia 4,440.31 WB
Iraq 4,393.04 WB
Greece 3,914.26 WB
Azerbaijan 3,847.9 WB
Kyrgyzstan 3,829.6 WB
Malawi 3,801.77 WB
Switzerland 3,785.33 WB
Democratic People's Republic of Korea 3,579.5 WB
Saudi Arabia 3,405.19 WB
Côte d'Ivoire 3,397.62 WB
Syrian Arab Republic 3,392.36 WB
Serbia 3,279.11 WB
Sweden 3,239.32 WB
Benin 3,206.92 WB
Haiti 3,073.61 WB
Botswana 3,052.34 WB
Eritrea 3,010.93 WB
Czech Republic 2,873.47 WB
Hungary 2,551.85 WB
Costa Rica 2,505.84 WB
Norway 2,443.49 WB
Panama 2,352.2 WB
Sierra Leone 2,180.38 WB
Finland 2,101.81 WB
Tunisia 2,097.24 WB
Bulgaria 1,867.52 WB
Rwanda 1,789.08 WB
Togo 1,697.42 WB
Albania 1,687.38 WB
Libya 1,632.03 WB
Lithuania 1,624.33 WB
Guyana 1,471.76 WB
Bosnia and Herzegovina 1,438.34 WB
Congo 1,324.06 WB
United Arab Emirates 1,303.07 WB
Croatia 1,295.29 WB
Burundi 1,237.42 WB
El Salvador 1,167.73 WB
Guinea Bissau 1,164.33 WB
Oman 1,126.97 WB
Georgia 1,053.06 WB
Slovenia 1,044.72 WB
Slovakia 1,034.47 WB
Latvia 991.57 WB
Papua New Guinea 984.45 WB
Gambia 947.28 WB
Lesotho 772.51 WB
North Macedonia 769.48 WB
Timor-Leste 699.11 WB
Armenia 669.75 WB
Estonia 645.25 WB
Israel 633.61 WB
Eswatini 613.55 WB
Republic of Moldova 597.83 WB
Jordan 581.4 WB
Suriname 498.65 WB
Djibouti 467.84 WB
Luxembourg 423.83 WB
Qatar 389.66 WB
Bhutan 373.87 WB
Jamaica 336.2 WB
Fiji 324.65 WB
Iceland 292.36 WB
Montenegro 284.07 WB
Lebanon 244.85 WB
Liberia 235.97 WB
Comoros 231.18 WB
Vanuatu 210 WB
Kuwait 199.32 WB
Gabon 197.25 WB
Cyprus 187.36 WB
Belize 180.01 WB
Samoa 120.49 WB
Trinidad and Tobago 94.84 WB
Malta 59.43 WB
Tonga 58.09 WB
Solomon Islands 56.78 WB
Cabo Verde 56.76 WB
Micronesia (Federated States of) 48.77 WB
Barbados 26.45 WB
Dominica 26.09 WB
Bahrain 25.8 WB
Saint Lucia 20.57 WB
Mauritius 19.4 WB
Brunei Darussalam 19.26 WB
Antigua and Barbuda 13.37 WB
Equatorial Guinea 11.74 WB
Bahamas 11.59 WB
Grenada 10.04 WB
Saint Vincent and the Grenadines 8.48 WB
Kiribati 5.83 WB
Tuvalu 5.52 WB
Saint Kitts and Nevis 5.14 WB
Sao Tome and Principe 4.97 WB
Singapore 2.28 WB
Seychelles 1.34 WB
Nauru 1.15 WB
Maldives 0 WB
Andorra 0 WB
Liechtenstein 0 WB
Marshall Islands 0 WB
Palau 0 WB
Hong Kong 0 % in 1989 WB
Macau 0 % in 1989 WB
Puerto Rico 47.07 % in 1989 WB