An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

The child dependency ratio in the World

39.48 % in 2018

Child dependency ratio of World fell gradually from 66.03 % in 1969 to 39.48 % in 2018.

The description is composed by our digital data assistant.
Date Value Change, %
2018 39.48 -0.40 %
2017 39.64 -0.41 %
2016 39.81 -0.45 %
2015 39.99 -0.56 %
2014 40.21 -0.62 %
2013 40.46 -0.67 %
2012 40.74 -0.69 %
2011 41.02 -0.67 %
2010 41.30 -0.89 %
2009 41.67 -0.93 %
2008 42.06 -1.03 %
2007 42.50
Old-Age Dependency Ratio 13.58 % in 2018 WB
Macro Region
Africa 54 timeseries
Asia 21 timeseries
Central America and the Caribbean 19 timeseries
Europe 39 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 28.07 % in 2018 WB
Oceania 10 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 13 timeseries
Country (% in 2018)
Niger 105.41 WB
Mali 95.18 WB
Chad 93.52 WB
Somalia 92.14 WB
Angola 91.83 WB
Uganda 91.79 WB
Democratic Republic of the Congo 90.85 WB
Burundi 87.08 WB
Burkina Faso 85.38 WB
Mozambique 85.19 WB
Zambia 84.84 WB
Central African Republic 83.76 WB
Gambia 83.3 WB
United Republic of Tanzania 82.74 WB
Guinea 82.39 WB
Nigeria 82.17 WB
Malawi 82.13 WB
Senegal 79.94 WB
Afghanistan 79.32 WB
Benin 78.17 WB
Cameroon 78.02 WB
Sao Tome and Principe 77.94 WB
Zimbabwe 77.57 WB
Guinea Bissau 77.21 WB
South Sudan 76.34 WB
Côte d'Ivoire 75.97 WB
Congo 75.18 WB
Togo 74.08 WB
Liberia 73.94 WB
Sierra Leone 73.36 WB
Ethiopia 73.2 WB
Sudan 72.45 WB
Madagascar 72.18 WB
Eritrea 72.09 in 2011 WB
Solomon Islands 71.66 WB
Mauritania 70.6 WB
Rwanda 70.03 WB
Yemen 68.88 WB
Comoros 68.82 WB
Kenya 68.73 WB
Vanuatu 67.55 WB
Samoa 67.37 WB
Palestine 67.24 WB
Eswatini 65.86 WB
Iraq 65.85 WB
Timor-Leste 65.25 WB
Ghana 63.36 WB
Gabon 62.32 WB
Namibia 62.08 WB
Equatorial Guinea 61.43 WB
Tajikistan 61.11 WB
Tonga 60.4 WB
Papua New Guinea 58.97 WB
Kiribati 58.74 WB
Pakistan 58.38 WB
Guatemala 56.68 WB
Egypt 55.43 WB
Botswana 55.32 WB
Jordan 55.32 WB
Haiti 53.78 WB
Lesotho 52.44 WB
Lao People’s Democratic Republic 51.49 WB
Kyrgyzstan 51.22 WB
Bolivia 50.33 WB
Honduras 49.93 WB
Micronesia (Federated States of) 49.31 WB
Syrian Arab Republic 49.04 WB
Cambodia 48.58 WB
Philippines 48.44 WB
Nepal 47.63 WB
Turkmenistan 47.6 WB
Algeria 47.49 WB
Nicaragua 46.79 WB
Belize 46.6 WB
Israel 46.47 WB
Mongolia 46.42 WB
Paraguay 45.91 WB
Fiji 45.38 WB
Djibouti 44.88 WB
Kazakhstan 44.37 WB
South Africa 44.33 WB
Ecuador 43.24 WB
Cabo Verde 43.2 WB
Guyana 43.18 WB
Dominican Republic 43.08 WB
Uzbekistan 42.88 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 42.52 WB
Libya 42.09 WB
El Salvador 42.01 WB
Panama 41.74 WB
Morocco 41.36 WB
Bangladesh 41.27 WB
Suriname 41.21 WB
India 40.52 WB
Mexico 40.1 WB
Indonesia 39.28 WB
Lebanon 39.01 WB
Peru 39.01 WB
Myanmar 38.87 WB
Argentina 38.62 WB
Bhutan 37.77 WB
Sri Lanka 37.04 WB
Turkey 36.86 WB
Tunisia 35.8 WB
Iran 35.3 WB
Grenada 35.26 WB
Jamaica 35.21 WB
Saudi Arabia 34.96 WB
Malaysia 34.61 WB
Seychelles 34.37 WB
Colombia 33.72 WB
Viet Nam 33.32 WB
Saint Vincent and the Grenadines 33.21 WB
Azerbaijan 33.18 WB
Ireland 33.07 WB
Bahamas 32 WB
Antigua and Barbuda 31.95 WB
Brunei Darussalam 31.94 WB
Uruguay 31.91 WB
Costa Rica 30.85 WB
Brazil 30.59 WB
New Zealand 30.38 WB
Iceland 30.34 WB
Georgia 30.3 WB
Armenia 30.29 WB
Trinidad and Tobago 29.66 WB
Oman 29.52 WB
Australia 29.45 WB
France 28.96 WB
Chile 28.75 WB
Democratic People's Republic of Korea 28.67 WB
United States of America 28.57 WB
Kuwait 28.37 WB
Sweden 28.21 WB
United Kingdom 27.65 WB
Montenegro 27.25 WB
Norway 26.83 WB
Belgium 26.58 WB
Russian Federation 26.57 WB
Maldives 26.46 WB
Puerto Rico 26.11 WB
Finland 25.98 WB
Barbados 25.94 WB
Saint Lucia 25.86 WB
Denmark 25.83 WB
Albania 25.77 WB
Estonia 25.55 WB
Mauritius 25.16 WB
China 25.11 WB
Latvia 25.01 WB
Netherlands 24.9 WB
Belarus 24.7 WB
Bahrain 24.58 WB
Cyprus 24.16 WB
Thailand 24.06 WB
Czech Republic 23.98 WB
Serbia 23.79 WB
Canada 23.72 WB
North Macedonia 23.66 WB
Cuba 23.63 WB
Romania 23.49 WB
Ukraine 23.34 WB
Slovenia 22.98 WB
Lithuania 22.75 WB
Luxembourg 22.7 WB
Bulgaria 22.67 WB
Switzerland 22.43 WB
Slovakia 22.41 WB
Poland 22.32 WB
Croatia 22.31 WB
Spain 22.24 WB
Greece 21.89 WB
Malta 21.84 WB
Republic of Moldova 21.82 WB
Hungary 21.69 WB
Bosnia and Herzegovina 21.47 WB
Austria 21.44 WB
Japan 21.26 WB
Germany 20.98 WB
Italy 20.85 WB
Portugal 20.84 WB
Macau 18 WB
Republic of Korea 17.87 WB
United Arab Emirates 17.32 WB
Hong Kong 16.71 WB
Singapore 16.1 WB
Qatar 15.91 WB

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy