Communicable Diseases

Macro Region Deaths
Africa 54 timeseries
Asia 21 timeseries
Central America and the Caribbean 18 timeseries
Europe 39 timeseries
Middle East 15 timeseries
North America 5.26 % in 2019 WB
Oceania 10 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 11 timeseries
Country Deaths (% in 2019)

Nigeria is the top country by deaths from communicable diseases in the world. As of 2019, deaths from communicable diseases in Nigeria was 65.21 %. The top 5 countries also includes Chad, South Sudan, Somalia, and Mali.

The description is composed by our digital data assistant.
Nigeria 65.21 WB
Chad 63.45 WB
South Sudan 61.3 WB
Somalia 61.02 WB
Mali 60.25 WB
Equatorial Guinea 59.51 WB
Niger 59.17 WB
Angola 59.16 WB
Central African Republic 59.06 WB
Liberia 58.43 WB
Guinea 57.96 WB
Guinea Bissau 57.62 WB
Sierra Leone 56.68 WB
Zambia 56.52 WB
Democratic Republic of the Congo 56.18 WB
Mozambique 54.44 WB
United Republic of Tanzania 54.34 WB
Côte d'Ivoire 54.31 WB
Burkina Faso 54.1 WB
Mauritania 52.71 WB
Gambia 52.17 WB
Congo 51.97 WB
Benin 51.83 WB
Cameroon 51.82 WB
Uganda 51.66 WB
Burundi 51.17 WB
Malawi 49.65 WB
Togo 48.56 WB
Kenya 48.29 WB
Zimbabwe 47.65 WB
Gabon 46.27 WB
Madagascar 45.46 WB
Ghana 45.24 WB
Namibia 45.15 WB
Botswana 44.9 WB
Ethiopia 44.65 WB
Comoros 44.07 WB
Senegal 43.75 WB
Lesotho 42.19 WB
Eswatini 42.08 WB
Timor-Leste 40.06 WB
Eritrea 38.64 WB
Rwanda 38.18 WB
Djibouti 37.41 WB
South Africa 35.68 WB
Sudan 35.55 WB
Pakistan 33.15 WB
Afghanistan 32.93 WB
Sao Tome and Principe 30.95 WB
Papua New Guinea 30.27 WB
Yemen 30.15 WB
Lao People’s Democratic Republic 25.64 WB
Nepal 24.82 WB
Haiti 24.66 WB
Philippines 24.28 WB
India 24.17 WB
Solomon Islands 23.4 WB
Cambodia 23.03 WB
Bangladesh 22.61 WB
Guatemala 22.31 WB
Turkmenistan 21.95 WB
Kiribati 21.62 WB
Myanmar 21.6 WB
Singapore 20.71 WB
Tajikistan 19.49 WB
Indonesia 18.93 WB
Bolivia 18.62 WB
Bhutan 18.21 WB
Malaysia 18.14 WB
Argentina 17.6 WB
Peru 17.54 WB
Guyana 17.41 WB
Vanuatu 16.86 WB
Belize 15.94 WB
Cabo Verde 15.83 WB
El Salvador 15.8 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 15.56 WB
Iraq 15.3 WB
Paraguay 13.95 WB
Thailand 13.9 WB
Brazil 13.71 WB
Seychelles 13.49 WB
Panama 13.37 WB
Saint Vincent and the Grenadines 13.11 WB
Algeria 12.98 WB
Barbados 12.9 WB
Greece 12.85 WB
Republic of Korea 12.83 WB
Democratic People's Republic of Korea 12.79 WB
Micronesia (Federated States of) 12.71 WB
Dominican Republic 12.58 WB
Ecuador 12.34 WB
Suriname 11.81 WB
Grenada 11.34 WB
Tonga 11.08 WB
Bahamas 10.71 WB
Honduras 10.68 WB
Syrian Arab Republic 10.66 WB
Kyrgyzstan 10.44 WB
Libya 10.39 WB
Samoa 10.37 WB
Brunei Darussalam 10.34 WB
Colombia 10.34 WB
Israel 10.32 WB
Japan 10.3 WB
Jordan 10.01 WB
Antigua and Barbuda 9.83 WB
Oman 9.76 WB
Egypt 9.63 WB
Sri Lanka 9.47 WB
Nicaragua 9.45 WB
Fiji 9.35 WB
Viet Nam 9.3 WB
Cuba 9.22 WB
Mexico 9.09 WB
Jamaica 8.97 WB
Morocco 8.91 WB
Portugal 8.52 WB
Uzbekistan 8.21 WB
Maldives 8.16 WB
United Kingdom 8.16 WB
Iran 8.09 WB
Saint Lucia 7.94 WB
Belgium 7.9 WB
Norway 7.68 WB
Mauritius 7.26 WB
Uruguay 7.15 WB
Tunisia 7.14 WB
Saudi Arabia 7.13 WB
Costa Rica 7.13 WB
Chile 7.11 WB
United Arab Emirates 7.09 WB
Kuwait 7.09 WB
Malta 7 WB
Trinidad and Tobago 6.98 WB
Denmark 6.83 WB
Armenia 6.69 WB
France 6.37 WB
Mongolia 6.31 WB
Netherlands 6 WB
Azerbaijan 5.99 WB
Sweden 5.92 WB
Poland 5.85 WB
Czech Republic 5.83 WB
Ireland 5.68 WB
Spain 5.61 WB
Lebanon 5.55 WB
Italy 5.5 WB
Luxembourg 5.36 WB
Romania 5.33 WB
United States of America 5.3 WB
Turkey 5.17 WB
Kazakhstan 5.12 WB
Slovakia 5.1 WB
Bahrain 5.01 WB
Iceland 4.97 WB
Qatar 4.95 WB
Australia 4.94 WB
Cyprus 4.79 WB
Canada 4.77 WB
Germany 4.76 WB
Switzerland 4.75 WB
Republic of Moldova 4.47 WB
New Zealand 4.35 WB
Russian Federation 3.9 WB
Estonia 3.58 WB
Austria 3.57 WB
China 3.55 WB
Lithuania 3.41 WB
Croatia 3.4 WB
Ukraine 3.13 WB
Latvia 3.04 WB
Albania 3.02 WB
Georgia 2.75 WB
Serbia 2.71 WB
Slovenia 2.65 WB
Bulgaria 2.21 WB
Hungary 1.98 WB
Bosnia and Herzegovina 1.81 WB
Belarus 1.61 WB
Finland 1.42 WB
Montenegro 1.41 WB
North Macedonia 1.28 WB