Compulsory Education

Macro Region Duration
Africa 50 timeseries
Asia 20 timeseries
Central America and the Caribbean 21 timeseries
Europe 43 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 11 Years in 2023 WB
Oceania 10 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 12 timeseries
Country Duration (Years in 2023)

Venezuela (Bolivarian Republic of) is the top country by the duration of compulsory education in the world. As of 2023, the duration of compulsory education in Venezuela (Bolivarian Republic of) was 17 years. The top 5 countries also includes Guatemala, Dominican Republic, Ecuador, and El Salvador.

The description is composed by our digital data assistant.
Venezuela (Bolivarian Republic of) 17 WB
Guatemala 16 WB
Dominican Republic 15 WB
Ecuador 15 WB
El Salvador 15 WB
Israel 15 WB
Tonga 15 WB
Argentina 14 WB
Bolivia 14 WB
Brazil 14 WB
Mexico 14 WB
Nauru 14 WB
Peru 14 WB
Uruguay 14 WB
Austria 13 WB
Costa Rica 13 WB
France 13 WB
Germany 13 WB
Hungary 13 WB
Marshall Islands 13 WB
Netherlands 13 WB
North Macedonia 13 WB
Paraguay 13 WB
Philippines 13 WB
Puerto Rico 13 WB
Armenia 12 WB
Bahamas 12 WB
Belgium 12 WB
Chile 12 WB
Colombia 12 WB
Democratic People's Republic of Korea 12 WB
Dominica 12 WB
Egypt 12 WB
Grenada 12 WB
Honduras 12 WB
Italy 12 WB
Kenya 12 WB
Luxembourg 12 WB
Mongolia 12 WB
Pakistan 12 WB
Palau 12 WB
Portugal 12 WB
Qatar 12 WB
Saint Kitts and Nevis 12 WB
Saint Vincent and the Grenadines 12 WB
Turkey 12 WB
Turkmenistan 12 WB
United Arab Emirates 12 WB
United States of America 12 WB
Uzbekistan 12 WB
Antigua and Barbuda 11 WB
Australia 11 WB
Barbados 11 WB
Belarus 11 WB
Bulgaria 11 WB
Finland 11 WB
Ghana 11 WB
Latvia 11 WB
Lithuania 11 WB
Malta 11 WB
Mauritius 11 WB
Monaco 11 WB
Panama 11 WB
Russian Federation 11 WB
Senegal 11 WB
Slovakia 11 WB
Sri Lanka 11 WB
Switzerland 11 WB
Ukraine 11 WB
United Kingdom 11 WB
Algeria 10 WB
Andorra 10 WB
Azerbaijan 10 WB
Burkina Faso 10 WB
Cabo Verde 10 WB
Canada 10 WB
Central African Republic 10 WB
Chad 10 WB
Congo 10 WB
Côte d'Ivoire 10 WB
Cyprus 10 WB
Czech Republic 10 WB
Denmark 10 WB
Djibouti 10 WB
Gabon 10 WB
Greece 10 WB
Iceland 10 WB
Ireland 10 WB
Jordan 10 WB
Kyrgyzstan 10 WB
Lebanon 10 WB
Macau 10 WB
New Zealand 10 WB
Norway 10 WB
Oman 10 WB
Palestine 10 WB
Republic of Moldova 10 WB
Romania 10 WB
Saint Lucia 10 WB
San Marino 10 WB
Seychelles 10 WB
Spain 10 WB
Sweden 10 WB
Togo 10 WB
Viet Nam 10 WB
Afghanistan 9 in 2022 WB
Albania 9 WB
Bahrain 9 WB
Bosnia and Herzegovina 9 WB
Brunei Darussalam 9 WB
China 9 WB
Cuba 9 WB
Estonia 9 WB
Gambia 9 WB
Georgia 9 WB
Guinea Bissau 9 WB
Hong Kong 9 WB
Indonesia 9 WB
Iran 9 WB
Japan 9 WB
Kazakhstan 9 WB
Kiribati 9 WB
Kuwait 9 WB
Lao People’s Democratic Republic 9 WB
Libya 9 WB
Liechtenstein 9 WB
Mali 9 WB
Mauritania 9 WB
Montenegro 9 WB
Morocco 9 WB
Nepal 9 WB
Nigeria 9 WB
Republic of Korea 9 WB
Saudi Arabia 9 WB
Sierra Leone 9 WB
Slovenia 9 WB
South Africa 9 WB
Syrian Arab Republic 9 WB
Tajikistan 9 WB
Thailand 9 WB
Timor-Leste 9 WB
Tunisia 9 WB
Yemen 9 WB
Belize 8 WB
Croatia 8 WB
Eritrea 8 WB
Ethiopia 8 WB
India 8 WB
Malawi 8 WB
Micronesia (Federated States of) 8 WB
Poland 8 WB
Samoa 8 WB
Serbia 8 WB
Somalia 8 WB
South Sudan 8 WB
Sudan 8 WB
Tuvalu 8 WB
Eswatini 7 WB
Lesotho 7 WB
Maldives 7 WB
Namibia 7 WB
Nicaragua 7 WB
Trinidad and Tobago 7 WB
Uganda 7 WB
United Republic of Tanzania 7 WB
Zambia 7 WB
Zimbabwe 7 WB
Angola 6 WB
Benin 6 WB
Cameroon 6 WB
Comoros 6 WB
Democratic Republic of the Congo 6 WB
Equatorial Guinea 6 WB
Guinea 6 WB
Guyana 6 WB
Haiti 6 WB
Iraq 6 WB
Jamaica 6 WB
Liberia 6 WB
Malaysia 6 WB
Rwanda 6 WB
Sao Tome and Principe 6 WB
Singapore 6 WB
Suriname 6 WB
Bangladesh 5 WB
Madagascar 5 WB
Myanmar 5 WB