The dependency ratio of the World

55.09 % in 2023

Over the last 50 years, dependency ratio of World was declining at a moderating rate to shrink from 75.63 % in 1974 to 54.66 % in 2023.

The description is composed by our digital data assistant.
Age The dependency ratio of the World
Child Dependency Ratio 38.52 % in 2023 WB
Old-Age Dependency Ratio 15.45 % in 2023 WB
Macro Region
Africa 54 timeseries
Asia 21 timeseries
Central America and the Caribbean 21 timeseries
Europe 43 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 54.39 % in 2023 WB
Oceania 14 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 13 timeseries
Country (% in 2023)

Niger is the top country by dependency ratio in the world. As of 2023, dependency ratio in Niger was 104.73 %. The top 5 countries also includes Central African Republic, Somalia, Democratic Republic of the Congo, and Chad.

The description is composed by our digital data assistant.
Niger 104.73 WB
Central African Republic 101.45 WB
Somalia 98.44 WB
Democratic Republic of the Congo 97.61 WB
Chad 97.47 WB
Mali 97.27 WB
Monaco 96.29 WB
Burundi 91 WB
Angola 90.23 WB
United Republic of Tanzania 85.92 WB
Uganda 85.69 WB
South Sudan 84.86 WB
Mozambique 84.71 WB
Burkina Faso 84.7 WB
Nigeria 84.33 WB
Benin 82.94 WB
Afghanistan 82.62 WB
Gambia 81.9 WB
Cameroon 80.52 WB
Malawi 80.46 WB
Guinea 80.25 WB
Mauritania 79.74 WB
Sudan 79.46 WB
Senegal 79.45 WB
Zambia 79.27 WB
Zimbabwe 77.22 WB
Côte d'Ivoire 77.08 WB
Congo 76.64 WB
Liberia 76.37 WB
Vanuatu 74.94 WB
Togo 74.88 WB
Samoa 74.81 WB
Sao Tome and Principe 74.54 WB
Eritrea 74.49 WB
Guinea Bissau 73.84 WB
Ethiopia 73.77 WB
Solomon Islands 73.57 WB
Madagascar 72.82 WB
Comoros 72.58 WB
Palestine 72.27 WB
Yemen 71.59 WB
Sierra Leone 71.51 WB
Japan 71.05 WB
Nauru 70.7 WB
Rwanda 70.46 WB
Equatorial Guinea 70.19 WB
Iraq 68.69 WB
Pakistan 68.04 WB
Ghana 67.37 WB
Tonga 67.33 WB
Namibia 67.1 WB
Kenya 67.02 WB
Israel 66.98 WB
Gabon 66.62 WB
Kiribati 66.14 WB
Tajikistan 65.88 WB
Timor-Leste 64.93 WB
Kyrgyzstan 64.06 WB
France 64.05 WB
Finland 62.68 WB
Tuvalu 62.39 WB
Eswatini 62.28 WB
Lesotho 61.44 WB
Sweden 60.89 WB
Kazakhstan 60.84 WB
Latvia 60.45 WB
Lebanon 60.12 WB
Egypt 60.08 WB
Papua New Guinea 59.21 WB
Estonia 59.16 WB
Mongolia 58.98 WB
Algeria 58.88 WB
Guatemala 58.2 WB
Greece 58.1 WB
Croatia 58.08 WB
Germany 58.07 WB
Marshall Islands 57.99 WB
Puerto Rico 57.92 WB
United Kingdom 57.92 WB
Denmark 57.89 WB
Italy 57.87 WB
Lithuania 57.84 WB
Czech Republic 57.68 WB
Belgium 57.31 WB
Haiti 57.23 WB
Slovenia 57.19 WB
Turkmenistan 57.09 WB
Portugal 57.03 WB
Micronesia (Federated States of) 57.03 WB
Bulgaria 56.92 WB
Netherlands 56.43 WB
Georgia 56.41 WB
Botswana 56.21 WB
Philippines 55.31 WB
Ukraine 55.18 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 55.16 WB
Uzbekistan 55.08 WB
Jordan 54.99 WB
Bolivia 54.72 WB
United States of America 54.47 WB
New Zealand 54.42 WB
Australia 54.35 WB
Norway 54.27 WB
Paraguay 53.97 WB
Serbia 53.91 WB
Canada 53.73 WB
Guyana 53.66 WB
Lao People’s Democratic Republic 53.47 WB
Panama 53.47 WB
Montenegro 53.47 WB
Argentina 53.36 WB
Nicaragua 53.36 WB
Nepal 53.17 WB
Ireland 53.08 WB
Cambodia 53.08 WB
Switzerland 53.07 WB
Djibouti 52.99 WB
Austria 52.85 WB
Uruguay 52.74 WB
Dominican Republic 52.68 WB
Liechtenstein 52.43 WB
Syrian Arab Republic 52.42 WB
Fiji 52.41 WB
Sri Lanka 52.28 WB
Morocco 52.24 WB
Romania 52.2 WB
Belarus 52.18 WB
Peru 52.1 WB
Spain 51.98 WB
Grenada 51.88 WB
South Africa 51.86 WB
Hungary 51.81 WB
Armenia 51.72 WB
Honduras 51.64 WB
Iceland 51.62 WB
Tunisia 51.51 WB
Russian Federation 50.91 WB
Suriname 50.6 WB
Poland 50.32 WB
Barbados 50.23 WB
Bosnia and Herzegovina 50.13 WB
El Salvador 50.13 WB
Ecuador 50.07 WB
Hong Kong 49.8 WB
San Marino 49.73 WB
Albania 49.54 WB
Malta 48.77 WB
Libya 48.54 WB
Saint Vincent and the Grenadines 48.53 WB
Mexico 48.38 WB
Slovakia 48.3 WB
Belize 48.16 WB
India 47 WB
Turkey 46.88 WB
Indonesia 46.86 WB
Bangladesh 46.62 WB
Viet Nam 46.51 WB
Republic of Moldova 46.44 WB
Cuba 46.36 WB
Chile 46.3 WB
Seychelles 45.94 WB
Cabo Verde 45.92 WB
Myanmar 45.84 WB
Palau 45.63 WB
Iran 45.32 WB
Thailand 45.31 WB
China 45.04 WB
North Macedonia 45.04 WB
Cyprus 45.02 WB
Luxembourg 45.02 WB
Democratic People's Republic of Korea 45.01 WB
Costa Rica 44.91 WB
Trinidad and Tobago 44.4 WB
Azerbaijan 43.96 WB
Colombia 43.86 WB
Brazil 43.3 WB
Malaysia 43.28 WB
Saint Kitts and Nevis 42.5 WB
Oman 42.47 WB
Republic of Korea 42.07 WB
Mauritius 41.48 WB
Antigua and Barbuda 41.45 WB
Dominica 41.26 WB
Macau 40.18 WB
Saudi Arabia 40.15 WB
Brunei Darussalam 39.49 WB
Andorra 38.83 WB
Bhutan 38.72 WB
Singapore 38.54 WB
Bahamas 38.45 WB
Saint Lucia 37.44 WB
Jamaica 37.32 WB
Maldives 36.57 WB
Kuwait 34.36 WB
Bahrain 31.42 WB
Qatar 20.92 WB
United Arab Emirates 20.6 WB