Duration

Macro Region
Africa 212 timeseries
Asia 83 timeseries
Central America and the Caribbean 84 timeseries
Europe 170 timeseries
Middle East 64 timeseries
North America 6 Years in 2023 WB
Oceania 52 timeseries
South America 48 timeseries
Southeast Asia 51 timeseries
Country (Years in 2023)

Ireland is the top country by duration in the world. As of 2023, duration in Ireland was 8 years. The top 5 countries also includes Antigua and Barbuda, Australia, Bhutan, and Botswana.

The description is composed by our digital data assistant.
Ireland 8 WB
Antigua and Barbuda 7 WB
Australia 7 WB
Bhutan 7 WB
Botswana 7 WB
Denmark 7 WB
Dominica 7 WB
Eswatini 7 WB
Grenada 7 WB
Iceland 7 WB
Lesotho 7 WB
Maldives 7 WB
Mozambique 7 WB
Namibia 7 WB
Norway 7 WB
Saint Kitts and Nevis 7 WB
Saint Lucia 7 WB
Saint Vincent and the Grenadines 7 WB
South Africa 7 WB
Trinidad and Tobago 7 WB
Uganda 7 WB
United Republic of Tanzania 7 WB
Zambia 7 WB
Zimbabwe 7 WB
Afghanistan 6 in 2022 WB
Andorra 6 WB
Angola 6 WB
Argentina 6 WB
Bahamas 6 WB
Bahrain 6 WB
Barbados 6 WB
Belgium 6 WB
Belize 6 WB
Benin 6 WB
Bolivia 6 WB
Brunei Darussalam 6 WB
Burkina Faso 6 WB
Burundi 6 WB
Cabo Verde 6 WB
Cambodia 6 WB
Cameroon 6 WB
Canada 6 WB
Central African Republic 6 WB
Chad 6 WB
Chile 6 WB
China 6 WB
Comoros 6 WB
Congo 6 WB
Costa Rica 6 WB
Côte d'Ivoire 6 WB
Cuba 6 WB
Cyprus 6 WB
Democratic Republic of the Congo 6 WB
Dominican Republic 6 WB
Ecuador 6 WB
Egypt 6 WB
El Salvador 6 WB
Equatorial Guinea 6 WB
Estonia 6 WB
Ethiopia 6 WB
Fiji 6 WB
Finland 6 WB
Gambia 6 WB
Georgia 6 WB
Ghana 6 WB
Greece 6 WB
Guatemala 6 WB
Guinea 6 WB
Guinea Bissau 6 WB
Guyana 6 WB
Haiti 6 WB
Honduras 6 WB
Hong Kong 6 WB
Indonesia 6 WB
Iran 6 WB
Iraq 6 WB
Israel 6 WB
Jamaica 6 WB
Japan 6 WB
Jordan 6 WB
Kenya 6 WB
Kiribati 6 WB
Latvia 6 WB
Lebanon 6 WB
Liberia 6 WB
Libya 6 WB
Luxembourg 6 WB
Macau 6 WB
Malawi 6 WB
Malaysia 6 WB
Mali 6 WB
Malta 6 WB
Marshall Islands 6 WB
Mauritania 6 WB
Mauritius 6 WB
Mexico 6 WB
Micronesia (Federated States of) 6 WB
Morocco 6 WB
Nauru 6 WB
Netherlands 6 WB
New Zealand 6 WB
Nicaragua 6 WB
Niger 6 WB
Nigeria 6 WB
Palau 6 WB
Panama 6 WB
Papua New Guinea 6 WB
Paraguay 6 WB
Peru 6 WB
Philippines 6 WB
Portugal 6 WB
Puerto Rico 6 WB
Qatar 6 WB
Republic of Korea 6 WB
Rwanda 6 WB
Samoa 6 WB
Sao Tome and Principe 6 WB
Saudi Arabia 6 WB
Senegal 6 WB
Seychelles 6 WB
Sierra Leone 6 WB
Singapore 6 WB
Slovenia 6 WB
Solomon Islands 6 WB
South Sudan 6 WB
Spain 6 WB
Sudan 6 WB
Suriname 6 WB
Sweden 6 WB
Switzerland 6 WB
Syrian Arab Republic 6 WB
Thailand 6 WB
Timor-Leste 6 WB
Togo 6 WB
Tonga 6 WB
Tunisia 6 WB
Tuvalu 6 WB
United Kingdom 6 WB
United States of America 6 WB
Uruguay 6 WB
Vanuatu 6 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 6 WB
Yemen 6 WB
Albania 5 WB
Algeria 5 WB
Bangladesh 5 WB
Bosnia and Herzegovina 5 WB
Brazil 5 WB
Colombia 5 WB
Czech Republic 5 WB
Democratic People's Republic of Korea 5 WB
Djibouti 5 WB
Eritrea 5 WB
France 5 WB
Gabon 5 WB
India 5 WB
Italy 5 WB
Kuwait 5 WB
Lao People’s Democratic Republic 5 WB
Liechtenstein 5 WB
Madagascar 5 WB
Monaco 5 WB
Mongolia 5 WB
Montenegro 5 WB
Myanmar 5 WB
Nepal 5 WB
North Macedonia 5 WB
Pakistan 5 WB
Romania 5 WB
San Marino 5 WB
Sri Lanka 5 WB
Viet Nam 5 WB
Armenia 4 WB
Austria 4 WB
Azerbaijan 4 WB
Belarus 4 WB
Bulgaria 4 WB
Croatia 4 WB
Germany 4 WB
Hungary 4 WB
Kazakhstan 4 WB
Kyrgyzstan 4 WB
Lithuania 4 WB
Oman 4 WB
Palestine 4 WB
Poland 4 WB
Republic of Moldova 4 WB
Russian Federation 4 WB
Serbia 4 WB
Slovakia 4 WB
Somalia 4 WB
Tajikistan 4 WB
Turkey 4 WB
Turkmenistan 4 WB
Ukraine 4 WB
United Arab Emirates 4 WB
Uzbekistan 4 WB