An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Agriculture CH4

Macro Region Emissions
Africa 107 timeseries
Asia 42 timeseries
Central America and the Caribbean 42 timeseries
Europe 81 timeseries
Middle East 31 timeseries
North America 225,841.58 1000 metric tons of CO2 equivalent in 2008 WB
Oceania 28 timeseries
South America 24 timeseries
Southeast Asia 26 timeseries
Country Emissions (1000 metric tons of CO2 equivalent in 2008)
China 577,909.31 WB
India 380,029.07 WB
Brazil 315,949.83 WB
United States of America 196,939.95 WB
Pakistan 93,918.24 WB
Indonesia 88,823.51 WB
Sudan 88,747.04 WB
Central African Republic 74,004.02 WB
Argentina 71,924.39 WB
Australia 69,460.84 WB
Bangladesh 67,372.95 WB
Thailand 60,959.26 WB
Myanmar 58,921.59 WB
Viet Nam 57,685.48 WB
Mexico 54,583.24 WB
Ethiopia 42,677.99 WB
Colombia 42,164.38 WB
Russian Federation 41,716.29 WB
Nigeria 39,981.45 WB
France 36,018.16 WB
Philippines 35,338.29 WB
Japan 29,737.18 WB
Germany 28,960.85 WB
Canada 28,900.24 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 26,756.54 WB
New Zealand 25,084.38 WB
United Kingdom 24,184.16 WB
Turkey 24,095.88 WB
Iran 20,778.15 WB
Cambodia 20,634.87 WB
South Africa 20,340.5 WB
Spain 20,241.04 WB
Uruguay 19,083.93 WB
Nepal 18,932.86 WB
Democratic Republic of the Congo 17,429.04 WB
Italy 15,593.49 WB
Kenya 15,467.73 WB
Poland 15,464.39 WB
Guinea 15,362.89 WB
United Republic of Tanzania 15,265.39 WB
Uzbekistan 15,232.82 WB
Egypt 15,219.1 WB
Chad 15,024.06 WB
Kazakhstan 13,926.66 WB
Madagascar 13,794.58 WB
Uganda 13,735.47 WB
Ghana 13,554.11 WB
Mali 13,466.38 WB
Republic of Korea 12,614.96 WB
Cameroon 12,412.87 WB
Somalia 12,345.54 WB
Peru 11,392.43 WB
Paraguay 11,388.07 WB
Ireland 11,323.9 WB
Ukraine 10,279.32 WB
Bolivia 10,148.8 WB
Ecuador 9,605.99 WB
Netherlands 9,575.74 WB
Burkina Faso 9,553.51 WB
Romania 8,835.81 WB
Belarus 8,253.07 WB
Chile 7,787.13 WB
Sri Lanka 7,615.5 WB
Afghanistan 7,032.25 WB
Turkmenistan 6,727.73 WB
Lao People’s Democratic Republic 6,418.92 WB
Mongolia 6,010.02 WB
Senegal 5,985.65 WB
Zimbabwe 5,905.3 WB
Morocco 5,547.14 WB
Belgium 5,517.76 WB
Azerbaijan 5,438.79 WB
Malaysia 5,350.98 WB
Denmark 5,117.4 WB
Cuba 5,015.63 WB
Algeria 4,755.33 WB
Mauritania 4,749.26 WB
Nicaragua 4,566.05 WB
Namibia 4,546.51 WB
Portugal 4,398.17 WB
Syrian Arab Republic 4,377.37 WB
Democratic People's Republic of Korea 4,358.31 WB
Honduras 4,149.81 WB
Austria 3,983.26 WB
Angola 3,982.5 WB
Yemen 3,894.07 WB
Greece 3,714.59 WB
Dominican Republic 3,703.95 WB
Czech Republic 3,495.66 WB
Iraq 3,487.93 WB
Guatemala 3,395.38 WB
Benin 3,248.02 WB
Tajikistan 3,214.51 WB
Sweden 3,213.74 WB
Switzerland 3,193.52 WB
Botswana 3,096.78 WB
Niger 2,974.85 WB
Kyrgyzstan 2,708.04 WB
Sierra Leone 2,657.5 WB
Panama 2,650.68 WB
Georgia 2,354.34 WB
Zambia 2,342.81 WB
Hungary 2,335.48 WB
Togo 2,285.88 WB
Haiti 2,249.8 WB
Tunisia 2,210.06 WB
Côte d'Ivoire 2,190.59 WB
Norway 2,081.58 WB
Saudi Arabia 1,991.99 WB
Finland 1,955.91 WB
Lithuania 1,942.74 WB
Bulgaria 1,942.49 WB
Eritrea 1,821.05 WB
El Salvador 1,684.85 WB
Mozambique 1,659.56 WB
Albania 1,635.96 WB
Malawi 1,589.89 WB
Congo 1,536.05 WB
Costa Rica 1,409.8 WB
Croatia 1,393.03 WB
Solomon Islands 1,384.4 WB
Slovakia 1,345.92 WB
Bosnia and Herzegovina 1,279.59 WB
Armenia 1,161.69 WB
Israel 1,119.89 WB
Slovenia 1,061.91 WB
Rwanda 1,061.8 WB
Guinea Bissau 975.49 WB
Guyana 966.68 WB
Luxembourg 944.03 WB
Libya 840.79 WB
Latvia 800.9 WB
Republic of Moldova 767.15 WB
Eswatini 740.41 WB
Lesotho 690.09 WB
Jamaica 660.9 WB
Estonia 654.12 WB
North Macedonia 604 WB
Timor-Leste 602.15 WB
United Arab Emirates 599.25 WB
Burundi 560.98 WB
Gambia 554.76 WB
Fiji 554.08 WB
Oman 546.43 WB
Bhutan 514.9 WB
Puerto Rico 485.5 WB
Suriname 471.35 WB
Jordan 470.45 WB
Djibouti 382.45 WB
Papua New Guinea 299.97 WB
Liberia 296.75 WB
Lebanon 275.05 WB
Cyprus 231.74 WB
Vanuatu 224.5 WB
Iceland 209.21 WB
Gabon 206.98 WB
Kuwait 158.01 WB
Qatar 109.97 WB
Belize 108.94 WB
Samoa 91.15 WB
Comoros 85.19 WB
Trinidad and Tobago 71.04 WB
Cabo Verde 54.61 WB
Malta 46.95 WB
Mauritius 46.52 WB
Tonga 42.22 WB
Singapore 32.8 WB
Antigua and Barbuda 25.39 WB
Dominica 19.29 WB
Barbados 19.15 WB
Saint Lucia 18.92 WB
Micronesia (Federated States of) 18.72 WB
Bahrain 16.24 WB
Brunei Darussalam 14.3 WB
Saint Kitts and Nevis 10.62 WB
Saint Vincent and the Grenadines 9.25 WB
Equatorial Guinea 9.13 WB
Grenada 7.66 WB
Sao Tome and Principe 5.47 WB
Bahamas 4.33 WB
Seychelles 3.24 WB
Tuvalu 1.16 WB
Kiribati 1.08 WB
Maldives 0.58 WB
Nauru 0.23 WB
Andorra 0 WB
Hong Kong 0 WB
Liechtenstein 0 WB
Macau 0 WB
Marshall Islands 0 WB
Monaco 0 WB
Montenegro 0 WB
Palau 0 WB
Palestine 0 WB
San Marino 0 WB
Serbia 0 WB
South Sudan 0 WB

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy