An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Emissions of liquid

Macro Region CO2
Africa 108 timeseries
Asia 42 timeseries
Central America and the Caribbean 40 timeseries
Europe 82 timeseries
Middle East 32 timeseries
North America 40.8 % in 2014 WB
Oceania 28 timeseries
South America 24 timeseries
Southeast Asia 26 timeseries
Country CO2 (% in 2014)

Andorra is the top country by the CO2 emissions of liquid in the world. As of 2014, the CO2 emissions of liquid in Andorra was 100 %. The top 5 countries also includes Antigua and Barbuda, Cabo Verde, Central African Republic, and Comoros.

The description is composed by our digital data assistant.
Andorra 100 WB
Antigua and Barbuda 100 WB
Cabo Verde 100 WB
Central African Republic 100 WB
Comoros 100 WB
Dominica 100 WB
Grenada 100 WB
Guinea Bissau 100 WB
Guyana 100 WB
Kiribati 100 WB
Maldives 100 WB
Mali 100 WB
Malta 100 WB
Marshall Islands 100 WB
Micronesia (Federated States of) 100 WB
Nauru 100 WB
Palau 100 WB
Palestine 100 in 2013 WB
Saint Kitts and Nevis 100 WB
Saint Lucia 100 WB
Saint Vincent and the Grenadines 100 WB
Samoa 100 WB
Sao Tome and Principe 100 WB
Seychelles 100 WB
Solomon Islands 100 WB
Somalia 100 WB
South Sudan 100 WB
Timor-Leste 100 WB
Tonga 100 WB
Tuvalu 100 WB
Vanuatu 100 WB
Bahamas 99.7 WB
Belize 99.26 WB
Gambia 98.57 WB
Democratic Republic of the Congo 96.39 WB
Suriname 96.13 WB
Haiti 94.74 WB
Papua New Guinea 94.49 WB
Cyprus 93.83 WB
Burkina Faso 92.92 WB
Nicaragua 92.84 WB
Uruguay 92.39 WB
El Salvador 92.07 WB
Fiji 91.85 WB
Rwanda 91.7 WB
Macau 91.43 WB
Barbados 91.35 WB
Paraguay 91.25 WB
Cuba 91.11 WB
Jamaica 90.66 WB
Guinea 89.67 WB
Sudan 88.71 WB
Namibia 88.57 WB
Burundi 88.33 WB
Costa Rica 87.38 WB
Sierra Leone 87.11 WB
Chad 86.43 WB
Benin 86.07 WB
Lebanon 85.97 WB
Mauritania 85.79 WB
Honduras 85.44 WB
Ecuador 84.45 WB
Liberia 84.31 WB
Jordan 83.97 WB
Iceland 83.36 WB
Niger 82.76 WB
Yemen 82.23 WB
Ghana 80.81 WB
Guatemala 80.03 WB
Eritrea 78.42 WB
Congo 77.96 WB
Cambodia 75.81 WB
Djibouti 75.63 WB
Switzerland 75.09 WB
Sweden 74.5 WB
Iraq 73.93 WB
Sri Lanka 73.78 WB
Panama 72.83 WB
Cameroon 72.57 WB
Luxembourg 72.25 WB
Kenya 71.77 WB
Uganda 70.9 WB
Ethiopia 69.46 WB
Saudi Arabia 68.75 WB
Myanmar 67.94 WB
Albania 67.54 WB
United Republic of Tanzania 67.14 WB
Dominican Republic 67.04 WB
Malawi 66.67 WB
Norway 65.77 WB
Mozambique 65.58 WB
Togo 65.31 WB
Zambia 64.9 WB
Brazil 63.99 WB
Libya 63.6 WB
Madagascar 62.81 WB
Syrian Arab Republic 62.08 WB
Senegal 61.82 WB
Kuwait 61.31 WB
France 61.2 WB
Eswatini 60.06 WB
Singapore 59.31 WB
Mauritius 58.98 WB
Nepal 57.85 WB
Morocco 57.48 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 56.32 WB
Mexico 56.02 WB
Angola 56.01 WB
Chile 56.01 WB
Spain 55.15 WB
Côte d'Ivoire 54.02 WB
Portugal 53.78 WB
Belgium 53.2 WB
New Zealand 53.04 WB
Lithuania 52.9 WB
Gabon 52.9 WB
Latvia 52.68 WB
Afghanistan 52.07 WB
Bolivia 52.05 WB
Austria 51.58 WB
Slovenia 51.17 WB
Croatia 51.01 WB
Denmark 50.42 WB
Indonesia 50.3 WB
Finland 50.25 WB
Ireland 49.3 WB
Tajikistan 48.69 WB
Greece 48.51 WB
Thailand 47.81 WB
Colombia 47.34 WB
Canada 46.23 WB
Argentina 46.16 WB
Italy 44.94 WB
Republic of Moldova 44.24 WB
Pakistan 43.5 WB
Botswana 42.7 WB
Philippines 42.43 WB
Peru 42.1 WB
Tunisia 41.15 WB
Egypt 40.83 WB
Bhutan 40.66 WB
Japan 40.29 WB
United States of America 40.24 WB
Netherlands 40.05 WB
Kyrgyzstan 38.78 WB
United Kingdom 38.67 WB
Hungary 38.61 WB
Iran 37.64 WB
Malaysia 36.91 WB
Algeria 36.37 WB
Montenegro 35.82 WB
Germany 34.77 WB
North Macedonia 34.62 WB
Israel 34.13 WB
Nigeria 33.63 WB
Australia 33.27 WB
Romania 31.65 WB
Georgia 31.58 WB
United Arab Emirates 31.09 WB
Azerbaijan 31.05 WB
Zimbabwe 30.66 WB
Belarus 29.29 WB
Turkmenistan 29.22 WB
Viet Nam 27.89 WB
Republic of Korea 26.62 WB
Bulgaria 26.09 WB
Lesotho 24.81 WB
Slovakia 23.09 WB
Russian Federation 23.09 WB
India 22.97 WB
Turkey 22.96 WB
Lao People’s Democratic Republic 22.89 WB
Serbia 21.83 WB
Hong Kong 21.09 WB
Bangladesh 20.81 WB
Czech Republic 19.77 WB
Poland 19.58 WB
Brunei Darussalam 18.56 WB
Bosnia and Herzegovina 18.42 WB
Oman 17.41 WB
Mongolia 16.28 WB
Armenia 15.52 WB
Ukraine 13.15 WB
Kazakhstan 13.02 WB
South Africa 12.31 WB
China 12.28 WB
Equatorial Guinea 11.39 WB
Trinidad and Tobago 9.85 WB
Uzbekistan 7.27 WB
Bahrain 7.07 WB
Democratic People's Republic of Korea 6.44 WB
Qatar 5.1 WB
Estonia 4.19 WB
Liechtenstein 0 WB

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy