An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Exports of Tea from the Cocoa and SP Coffee by the World

99,256,065 1000 US$ in 2016

Exports of tea from the cocoa and SP coffee of World increased from 4.28 million 1000 US$ in 1967 to 99.3 million 1000 US$ in 2016 growing at an average annual rate of 7.61 %.

The description is composed by our digital data assistant.
Date Value Change, %
2016 99,256,065.00 0.77 %
2015 98,500,796.00 -3.43 %
2014 101,995,761.00 10.11 %
2013 92,631,618.00 -1.24 %
2012 93,791,822.00 -5.65 %
2011 99,406,337.00 26.05 %
2010 78,864,697.00 15.52 %
2009 68,270,884.00 -1.99 %
2008 69,655,827.00 20.96 %
2007 57,587,289.00 17.99 %
2006 48,808,851.00 11.07 %
2005 43,945,427.00
Imports 101,896,520 1000 US$ in 2016 FAO
Coffee 7,033,748 1000 US$ in 2016 FAO
Tea 6,345,161 1000 US$ in 2016 FAO
Maté 1,123,432 1000 US$ in 2016 FAO
Hops 494,310 1000 US$ in 2016 FAO
Macro Region (1000 US$ in 2016)
Europe 41,828,847 FAO
Asia 23,033,773 FAO
Africa 12,397,067 FAO
South America 11,525,155 FAO
Oceania 743,478 FAO
Central America and the Caribbean 20 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 3 timeseries
Southeast Asia 14 timeseries
Country (1000 US$ in 2016)
Germany 9,390,972 FAO
Brazil 6,233,880 FAO
Netherlands 6,058,564 FAO
Côte d'Ivoire 5,139,333 FAO
Belgium 4,966,373 FAO
Viet Nam 4,507,494 FAO
China 3,825,008 FAO
Indonesia 3,554,347 FAO
India 3,449,438 FAO
United States of America 3,446,379 FAO
Italy 3,344,279 FAO
France 3,310,243 FAO
Switzerland 3,121,710 FAO
Colombia 2,830,101 FAO
Poland 2,453,418 FAO
Canada 2,186,002 FAO
Malaysia 1,961,460 FAO
Ghana 1,903,754 FAO
United Kingdom 1,764,407 FAO
Spain 1,555,839 FAO
Sri Lanka 1,529,601 FAO
Mexico 1,240,651 FAO
Peru 1,171,622 FAO
Singapore 1,026,447 FAO
Kenya 942,188 FAO
Ecuador 917,397 FAO
Honduras 864,944 FAO
Guatemala 788,553 FAO
Czech Republic 780,268 FAO
Russian Federation 753,125 FAO
Nigeria 720,146 FAO
Turkey 690,575 FAO
Austria 619,486 FAO
Cameroon 608,985 FAO
Madagascar 605,751 FAO
United Arab Emirates 542,974 FAO
Sweden 506,883 FAO
Slovakia 490,549 FAO
Uganda 406,770 FAO
Nicaragua 402,878 FAO
Ireland 341,295 FAO
Costa Rica 327,656 FAO
Papua New Guinea 325,156 FAO
Hong Kong 314,162 FAO
Hungary 307,384 FAO
Bulgaria 277,670 FAO
Argentina 270,093 FAO
Australia 269,914 FAO
Republic of Korea 261,794 FAO
Japan 259,577 FAO
Lithuania 246,554 FAO
Denmark 245,500 FAO
Dominican Republic 240,677 FAO
United Republic of Tanzania 230,782 FAO
Thailand 226,883 FAO
South Africa 184,548 FAO
Ukraine 170,409 FAO
Croatia 152,075 FAO
Portugal 142,147 FAO
Finland 133,317 FAO
Romania 124,210 FAO
Taiwan Province of China 118,810 FAO
Ethiopia 118,044 in 1992 FAO
New Zealand 116,419 FAO
El Salvador 116,202 FAO
Egypt 108,531 FAO
Liberia 95,837 FAO
Greece 94,633 FAO
Rwanda 93,580 FAO
Latvia 88,625 FAO
Serbia 87,596 FAO
Pakistan 86,665 FAO
Morocco 76,106 FAO
Malawi 73,100 FAO
Lebanon 70,666 FAO
Syrian Arab Republic 67,565 FAO
Guinea 61,039 FAO
Luxembourg 60,564 FAO
Slovenia 60,025 FAO
Lao People’s Democratic Republic 59,747 FAO
Jordan 54,849 FAO
Burundi 51,110 FAO
Israel 50,504 FAO
Mauritius 50,062 FAO
Nepal 49,794 FAO
Chile 49,487 FAO
Belarus 48,818 FAO
Iran 48,578 FAO
Comoros 45,831 FAO
Kazakhstan 42,380 FAO
Tunisia 42,298 FAO
Norway 41,249 FAO
Afghanistan 40,512 FAO
Jamaica 40,298 FAO
Democratic Republic of the Congo 38,013 FAO
Estonia 36,289 FAO
Sierra Leone 34,476 FAO
Saudi Arabia 32,245 FAO
Venezuela (Bolivarian Republic of) 29,893 FAO
Myanmar 26,843 FAO
Panama 26,442 FAO
Philippines 24,471 FAO
Bosnia and Herzegovina 22,554 FAO
Zimbabwe 21,254 FAO
Congo 20,801 FAO
Togo 18,837 FAO
North Macedonia 15,501 FAO
Solomon Islands 13,825 FAO
Haiti 13,280 FAO
Trinidad and Tobago 11,738 FAO
Djibouti 11,650 FAO
Bahrain 11,597 FAO
Senegal 11,130 FAO
Georgia 10,851 FAO
Algeria 10,097 FAO
Bolivia 9,970 FAO
Timor-Leste 9,912 FAO
Bangladesh 9,514 FAO
Kuwait 9,327 FAO
Yemen 9,196 FAO
Sao Tome and Principe 9,005 FAO
Cuba 8,849 FAO
Uzbekistan 8,657 FAO
Uruguay 8,449 FAO
Republic of Moldova 8,327 FAO
Palestine 8,195 FAO
Fiji 8,112 FAO
Azerbaijan 7,844 FAO
Armenia 7,636 FAO
Oman 7,603 FAO
Grenada 7,500 FAO
Mozambique 5,949 FAO
Eswatini 4,904 FAO
Cambodia 4,843 FAO
Vanuatu 4,143 FAO
Niger 3,958 FAO
Dominica 3,418 FAO
South Sudan 3,135 FAO
Paraguay 3,004 FAO
Zambia 2,952 FAO
Iceland 2,849 FAO
Malta 2,192 FAO
Montenegro 1,972 FAO
Cyprus 1,732 FAO
Kyrgyzstan 1,681 FAO
Gabon 1,287 FAO
Gambia 1,050 FAO
Guyana 1,007 FAO
Albania 963 FAO
Angola 868 FAO
Equatorial Guinea 837 FAO
Central African Republic 684 FAO
Tonga 618 FAO
Belize 563 FAO
Saint Vincent and the Grenadines 551 FAO
Mongolia 464 FAO
Qatar 460 FAO
Barbados 459 FAO
Bhutan 443 FAO
Namibia 398 FAO
Saint Lucia 397 FAO
Mali 325 FAO
Burkina Faso 290 FAO
Micronesia (Federated States of) 251 FAO
Suriname 191 FAO
Brunei Darussalam 173 FAO
Turkmenistan 163 FAO
Botswana 144 FAO
Mauritania 122 in 2015 FAO
Guinea Bissau 112 FAO
Benin 87 FAO
Cabo Verde 86 FAO
Sudan 70 FAO
Falkland Islands 61 FAO
Tajikistan 54 FAO
Libya 45 FAO
Samoa 31 FAO
Antigua and Barbuda 26 FAO
Macau 23 FAO
Lesotho 19 FAO
Saint Kitts and Nevis 13 FAO
Democratic People's Republic of Korea 12 FAO
Bahamas 11 FAO
Seychelles 7 FAO
Eritrea 5 FAO
Somalia 4 FAO
Chad 0 FAO
Iraq 0 in 2013 FAO
Kiribati 0 FAO
Nauru 0 FAO

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy