Malnutrition

Macro Region Prevalence
Africa 51 timeseries
Asia 19 timeseries
Central America and the Caribbean 15 timeseries
Europe 39 timeseries
Middle East 11 timeseries
North America 2.5 % in 2021 WB
Oceania 8 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 11 timeseries
Country Prevalence (% in 2021)

Madagascar is the top country by the prevalence of malnutrition in the world. As of 2021, the prevalence of malnutrition in Madagascar was 51 %. The top 5 countries also includes Central African Republic, Somalia, Lesotho, and Democratic People's Republic of Korea.

The description is composed by our digital data assistant.
Madagascar 51 WB
Central African Republic 48.7 WB
Somalia 48.7 WB
Lesotho 46 WB
Democratic People's Republic of Korea 45.5 WB
Haiti 45 WB
Liberia 38.4 WB
Zimbabwe 38.4 WB
Guinea Bissau 37.9 WB
Democratic Republic of the Congo 35.3 WB
Yemen 34.5 WB
Congo 33.3 WB
Rwanda 31.6 WB
Uganda 31.6 WB
Chad 31.4 WB
Mozambique 30.5 WB
Afghanistan 30.1 WB
Zambia 29.8 WB
Kenya 27.8 WB
Sierra Leone 27.8 WB
Syrian Arab Republic 27.8 WB
United Republic of Tanzania 23.5 WB
Papua New Guinea 23.4 WB
Gabon 23 WB
Botswana 22.9 WB
Timor-Leste 22.3 WB
Ethiopia 21.9 WB
Angola 21.6 WB
South Sudan 21.4 WB
Gambia 19.6 WB
Bolivia 19.4 WB
Solomon Islands 19 WB
Honduras 18.7 WB
Pakistan 18.5 WB
Cabo Verde 18.2 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 17.9 WB
Malawi 17.8 WB
Nicaragua 17.8 WB
Togo 17.4 WB
Namibia 17.1 WB
Djibouti 16.8 WB
India 16.6 WB
Iraq 16.3 WB
Burkina Faso 16.2 WB
Niger 16.1 WB
Nigeria 15.9 WB
Ecuador 13.9 WB
Comoros 13.5 WB
Guatemala 13.3 WB
Sao Tome and Principe 13.1 WB
Guinea 12.9 WB
Mali 12.8 WB
Trinidad and Tobago 12.2 WB
Kiribati 12.1 WB
Sudan 11.9 WB
Eswatini 11.6 WB
Bangladesh 11.2 WB
Benin 9.9 WB
Vanuatu 9.5 WB
Tajikistan 9.3 WB
Suriname 9 WB
Mauritania 8.7 WB
Libya 8.4 WB
Jamaica 8.3 WB
Macau 8 WB
Mongolia 8 WB
South Africa 7.9 WB
Côte d'Ivoire 7.7 WB
El Salvador 7.7 WB
Egypt 7.2 WB
Peru 7 WB
Mauritius 6.8 WB
Dominica 6.7 WB
Colombia 6.6 WB
Fiji 6.6 WB
Cameroon 6.4 WB
Dominican Republic 6.3 WB
Morocco 6.3 WB
Iran 6.1 WB
Indonesia 5.9 WB
Senegal 5.7 WB
Turkmenistan 5.7 WB
Nepal 5.4 WB
Panama 5.3 WB
Sri Lanka 5.3 WB
Philippines 5.2 WB
Thailand 5.2 WB
Viet Nam 5 WB
Belize 4.9 WB
Ghana 4.9 WB
Cambodia 4.8 WB
Kyrgyzstan 4.8 WB
Ukraine 4.8 WB
Brazil 4.7 WB
Lao People’s Democratic Republic 4.7 WB
Malta 4.6 WB
Samoa 4.6 WB
Seychelles 4.3 WB
Paraguay 4.2 WB
Albania 4.1 WB
Myanmar 3.8 WB
Saudi Arabia 3.8 WB
North Macedonia 3.6 WB
Argentina 3.2 WB
Japan 3.2 WB
Saint Vincent and the Grenadines 3.1 WB
Costa Rica 3 WB
Tunisia 3 WB
Georgia 2.9 WB
Oman 2.8 WB
Slovakia 2.8 WB
Malaysia 2.7 WB
Algeria 2.5 WB
Armenia 2.5 WB
Australia 2.5 WB
Austria 2.5 WB
Azerbaijan 2.5 WB
Barbados 2.5 WB
Belarus 2.5 WB
Belgium 2.5 WB
Bosnia and Herzegovina 2.5 WB
Bulgaria 2.5 WB
Canada 2.5 WB
Chile 2.5 WB
China 2.5 WB
Croatia 2.5 WB
Cuba 2.5 WB
Cyprus 2.5 WB
Czech Republic 2.5 WB
Denmark 2.5 WB
Estonia 2.5 WB
Finland 2.5 WB
France 2.5 WB
Germany 2.5 WB
Greece 2.5 WB
Guyana 2.5 WB
Hong Kong 2.5 WB
Hungary 2.5 WB
Iceland 2.5 WB
Ireland 2.5 WB
Israel 2.5 WB
Italy 2.5 WB
Kazakhstan 2.5 WB
Kuwait 2.5 WB
Latvia 2.5 WB
Lithuania 2.5 WB
Luxembourg 2.5 WB
Mexico 2.5 WB
Montenegro 2.5 WB
Netherlands 2.5 WB
New Zealand 2.5 WB
Norway 2.5 WB
Poland 2.5 WB
Portugal 2.5 WB
Republic of Korea 2.5 WB
Republic of Moldova 2.5 WB
Romania 2.5 WB
Russian Federation 2.5 WB
Serbia 2.5 WB
Slovenia 2.5 WB
Spain 2.5 WB
Sweden 2.5 WB
Switzerland 2.5 WB
Turkey 2.5 WB
United Arab Emirates 2.5 WB
United Kingdom 2.5 WB
United States of America 2.5 WB
Uruguay 2.5 WB
Uzbekistan 2.5 WB