World - Nutritional Deficiencies

88.36 kilocalories per person per day in 2016

Nutritional deficiencies of World fell gradually from 148.45 kilocalories per person per day in 1997 to 88.36 kilocalories per person per day in 2016.

The description is composed by our digital data assistant.
World - Nutrition
Malnutrition 7.8 % in 2016 WB
Country (kilocalories per person per day in 2016)

Haiti is the top country by nutritional deficiencies in the world. As of 2016, nutritional deficiencies in Haiti was 546 kilocalories per person per day. The top 5 countries also includes Zambia, Central African Republic, Democratic People's Republic of Korea, and Namibia.

The description is composed by our digital data assistant.
Haiti 546 WB
Zambia 405 WB
Central African Republic 380 WB
Democratic People's Republic of Korea 343 WB
Namibia 325 WB
Chad 261 WB
Zimbabwe 259 WB
Liberia 256 WB
Tajikistan 250 WB
United Republic of Tanzania 238 WB
Ethiopia 236 WB
Rwanda 232 WB
Madagascar 229 WB
Congo 206 WB
Eswatini 192 WB
Sri Lanka 192 WB
Iraq 185 WB
Timor-Leste 184 WB
Yemen 182 WB
Mozambique 181 WB
Botswana 177 WB
Sudan 176 in 2011 WB
Afghanistan 173 WB
Pakistan 172 WB
Uganda 172 WB
Burkina Faso 167 WB
Sierra Leone 160 WB
Mongolia 156 WB
Guinea Bissau 143 WB
Malawi 139 WB
Kenya 135 WB
Lao People’s Democratic Republic 128 WB
Nicaragua 122 WB
Djibouti 118 WB
Bangladesh 116 WB
Guinea 115 WB
India 109 WB
Bolivia 104 WB
Myanmar 103 WB
Guatemala 101 WB
Cambodia 97 WB
Côte d'Ivoire 93 WB
Philippines 93 WB
Angola 90 WB
Dominican Republic 86 WB
El Salvador 85 WB
Honduras 85 WB
Viet Nam 83 WB
Lesotho 76 WB
Togo 75 WB
China 74 WB
Guyana 74 WB
Paraguay 71 WB
Ecuador 70 WB
Solomon Islands 70 WB
Cabo Verde 68 WB
Panama 66 WB
Cameroon 63 WB
Senegal 63 WB
Colombia 62 WB
Jamaica 58 WB
Niger 56 WB
Suriname 56 WB
Georgia 55 WB
Trinidad and Tobago 55 WB
Thailand 53 WB
Indonesia 51 WB
Nepal 51 WB
Peru 50 WB
Benin 48 WB
Saint Vincent and the Grenadines 45 WB
Nigeria 42 WB
Armenia 41 WB
Vanuatu 41 WB
Belize 40 WB
Kyrgyzstan 40 WB
Sao Tome and Principe 40 WB
Mauritania 36 WB
Costa Rica 35 WB
Mauritius 35 WB
Maldives 34 WB
Oman 33 WB
Gambia 32 WB
Iran 31 WB
Morocco 31 WB
Fiji 30 WB
Lebanon 29 WB
Mexico 29 WB
Uzbekistan 29 WB
Uruguay 24 WB
Mali 23 WB
Kiribati 22 WB
Samoa 22 WB
Turkmenistan 22 WB
Barbados 21 WB
Kuwait 21 WB
Algeria 20 WB
Chile 20 WB
Ghana 19 WB
Gabon 18 WB
Kazakhstan 18 WB
United Arab Emirates 18 WB
Malaysia 14 WB
Jordan 13 WB
South Africa 13 WB
Azerbaijan 12 WB
Brunei Darussalam 12 WB
Egypt 12 WB
Brazil 10 WB
Saudi Arabia 9 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 9 WB
Cuba 7 WB
Republic of Korea 4 WB
Tunisia 3 WB
Argentina 2 WB
Turkey 1 WB