PFC

Country Emissions (1000 metric tons of CO2 equivalent in 2010)

Russian Federation is the top country by emissions in the world. As of 2010, emissions in Russian Federation was 20,578 1000 metric tons of CO2 equivalent. The top 5 countries also includes China, Japan, the United States of America, and Brazil.

The description is composed by our digital data assistant.
Russian Federation 20,578 WB
China 8,438 WB
Japan 6,710 WB
United States of America 6,362 WB
Brazil 5,753 WB
Canada 4,209 WB
Egypt 1,903 WB
Republic of Korea 1,848 WB
India 1,740 WB
Spain 1,227 WB
Norway 1,201 WB
Germany 888 WB
Singapore 703 WB
Australia 567 WB
Turkey 549 WB
South Africa 477 WB
Italy 457 WB
United Kingdom 455 WB
Sweden 439 WB
France 435 WB
United Arab Emirates 384 WB
Malaysia 357 WB
Cameroon 353 WB
Tajikistan 340 WB
Bahrain 320 WB
Netherlands 303 WB
Poland 273 WB
Austria 236 WB
Romania 215 WB
Mozambique 207 WB
Azerbaijan 197 WB
New Zealand 185 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 156 WB
Indonesia 135 WB
Argentina 134 WB
Serbia 134 WB
Bosnia and Herzegovina 130 WB
Iceland 123 WB
Israel 123 WB
Ukraine 116 WB
Greece 104 WB
Iran 104 WB
Switzerland 74 WB
Slovenia 60 WB
Slovakia 54 WB
Czech Republic 40 WB
Ireland 40 WB
Portugal 35 WB
Oman 29 WB
Mexico 28 WB
Belgium 26 WB
Belarus 23 WB
Denmark 21 WB
Bulgaria 18 WB
Nigeria 15 WB
Croatia 11 WB
Finland 9 WB
Lithuania 8 WB
Latvia 5 WB
Estonia 3 WB
Hungary 3 WB
Luxembourg 1 WB
Albania 0 WB
Algeria 0 WB
Angola 0 WB
Armenia 0 WB
Bangladesh 0 WB
Benin 0 WB
Bolivia 0 WB
Botswana 0 WB
Brunei Darussalam 0 WB
Cambodia 0 WB
Chile 0 WB
Colombia 0 WB
Congo 0 WB
Costa Rica 0 WB
Côte d'Ivoire 0 WB
Cuba 0 WB
Cyprus 0 WB
Democratic People's Republic of Korea 0 WB
Democratic Republic of the Congo 0 WB
Dominican Republic 0 WB
Ecuador 0 WB
El Salvador 0 WB
Eritrea 0 WB
Ethiopia 0 WB
Gabon 0 WB
Georgia 0 WB
Ghana 0 WB
Guatemala 0 WB
Haiti 0 WB
Honduras 0 WB
Hong Kong 0 WB
Iraq 0 WB
Jamaica 0 WB
Jordan 0 WB
Kazakhstan 0 WB
Kenya 0 WB
Kuwait 0 WB
Kyrgyzstan 0 WB
Lebanon 0 WB
Libya 0 WB
Malta 0 WB
Mongolia 0 WB
Montenegro 0 WB
Morocco 0 WB
Myanmar 0 WB
Namibia 0 WB
Nepal 0 WB
Nicaragua 0 WB
North Macedonia 0 WB
Pakistan 0 WB
Panama 0 WB
Paraguay 0 WB
Peru 0 WB
Philippines 0 WB
Qatar 0 WB
Republic of Moldova 0 WB
Saudi Arabia 0 WB
Senegal 0 WB
Sri Lanka 0 WB
Sudan 0 WB
Syrian Arab Republic 0 WB
Thailand 0 WB
Togo 0 WB
Trinidad and Tobago 0 WB
Tunisia 0 WB
Turkmenistan 0 WB
United Republic of Tanzania 0 WB
Uruguay 0 WB
Uzbekistan 0 WB
Viet Nam 0 WB
Yemen 0 WB
Zambia 0 WB
Zimbabwe 0 WB