Scientific and technical journal articles of the World

2,933,010.7 Number in 2020

Scientific and technical journal articles of World increased from 1.11 million in 2001 to 2.93 million in 2020 growing at an average annual rate of 5.27%.

The description is composed by our digital data assistant.
Research and development of the World
Patent Applications 970,400 Number in 2020 WB
R&D Expenditure 2.49 % in 2020 WB
R&D personnel 1,524.27 per million people in 2018 WB
Trademark Applications 1,021,284 Number in 2019 WB
Macro Region
Africa 54 timeseries
Asia 21 timeseries
Central America and the Caribbean 21 timeseries
Europe 43 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 521,772.62 Number in 2020 WB
Oceania 14 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 11 timeseries
Country (Number in 2020)

China is the top country by scientific and technical journal articles in the world. As of 2020, scientific and technical journal articles in China was 669,744.3 that accounts for 23.09% of the world's scientific and technical journal articles. The top 5 countries (others are the United States of America, India, Germany, and the United Kingdom) account for 51.37% of it. The world's total scientific and technical journal articles was estimated at 2.9 million in 2020.

The description is composed by our digital data assistant.
China 669,744.3 WB
United States of America 455,855.57 WB
India 149,212.62 WB
Germany 109,378.75 WB
United Kingdom 105,564.47 WB
Japan 101,014.27 WB
Russian Federation 89,967.04 WB
Italy 85,419.29 WB
Republic of Korea 72,490.44 WB
Brazil 70,291.66 WB
France 66,478.55 WB
Canada 65,821.57 WB
Spain 65,638.38 WB
Australia 60,890.77 WB
Iran 57,755.27 WB
Turkey 42,623.31 WB
Poland 36,766.63 WB
Netherlands 33,376.81 WB
Indonesia 32,553.79 WB
Switzerland 23,075.04 WB
Malaysia 21,884.84 WB
Sweden 21,880.49 WB
Mexico 20,074.24 WB
Egypt 18,469.18 WB
Saudi Arabia 17,321.16 WB
Portugal 17,098.9 WB
Pakistan 17,038.18 WB
Belgium 17,015.55 WB
South Africa 15,884.53 WB
Denmark 15,318.52 WB
Czech Republic 14,994 WB
Thailand 13,963.09 WB
Israel 13,955.4 WB
Austria 13,700.08 WB
Norway 13,262.07 WB
Ukraine 12,776.85 WB
Greece 12,538.66 WB
Singapore 12,221.19 WB
Finland 11,328.41 WB
Iraq 9,814.39 WB
Argentina 9,729.75 WB
Romania 9,710.46 WB
Colombia 9,296.64 WB
New Zealand 8,983.48 WB
Chile 8,979.79 WB
Ireland 8,562.78 WB
Viet Nam 8,213.16 WB
Nigeria 7,899.95 WB
Hungary 7,478.17 WB
Morocco 6,452.54 WB
Algeria 5,689.02 WB
Slovakia 5,420.07 WB
Tunisia 5,164.88 WB
Bangladesh 4,927.32 WB
Croatia 4,800.05 WB
Serbia 4,741.34 WB
United Arab Emirates 4,443.22 WB
Bulgaria 4,118.23 WB
Ethiopia 3,967.54 WB
Slovenia 3,827.5 WB
Jordan 3,533.42 WB
Philippines 3,071.81 WB
Kazakhstan 2,970.6 WB
Ecuador 2,847.83 WB
Lithuania 2,738.88 WB
Peru 2,701.5 WB
Qatar 2,346.63 WB
Lebanon 2,268.45 WB
Ghana 2,106.28 WB
Sri Lanka 1,779.47 WB
Kenya 1,753.08 WB
Estonia 1,747.64 WB
Cyprus 1,485.23 WB
Latvia 1,469.35 WB
Nepal 1,464.1 WB
Uzbekistan 1,375.29 WB
Belarus 1,352.11 WB
Cuba 1,287.89 WB
Kuwait 1,149.84 WB
Cameroon 1,130.5 WB
Oman 1,083.3 WB
Azerbaijan 993.56 WB
Uruguay 959.51 WB
Luxembourg 946.94 WB
Uganda 934.01 WB
Bosnia and Herzegovina 932.51 WB
United Republic of Tanzania 896.7 WB
Iceland 683.91 WB
Costa Rica 666.28 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 657.27 WB
Georgia 620.67 WB
Armenia 599.38 WB
Puerto Rico 584.6 WB
Palestine 533.63 WB
Malta 526.85 WB
Bahrain 492.66 WB
Zimbabwe 480.16 WB
Syrian Arab Republic 453.27 WB
North Macedonia 427.34 WB
Myanmar 418.5 WB
Senegal 395.73 WB
Sudan 378.39 WB
Botswana 329.26 WB
Montenegro 309.32 WB
Malawi 292.24 WB
Benin 290.5 WB
Brunei Darussalam 286.84 WB
Yemen 282.6 WB
Republic of Moldova 271.6 WB
Rwanda 263.99 WB
Zambia 263.09 WB
Panama 258.87 WB
Libya 247.41 WB
Burkina Faso 246.26 WB
Côte d'Ivoire 241.01 WB
Trinidad and Tobago 237.39 WB
Mongolia 209.71 WB
Jamaica 201.1 WB
Mauritius 198.76 WB
Namibia 198.74 WB
Kyrgyzstan 193.64 WB
Democratic People's Republic of Korea 176.64 WB
Fiji 175.92 WB
Mozambique 173.37 WB
Democratic Republic of the Congo 171.76 WB
Albania 167.16 WB
Cambodia 166.15 WB
Madagascar 163.25 WB
Paraguay 153.54 WB
Bolivia 152.33 WB
Guatemala 125.69 WB
Afghanistan 119.74 WB
Tajikistan 111.68 WB
Honduras 104.7 WB
Mali 98.9 WB
Lao People’s Democratic Republic 89.36 WB
Togo 86.33 WB
Dominican Republic 84.65 WB
Bhutan 79.66 WB
Congo 72.62 WB
Barbados 67.79 WB
Sierra Leone 65.14 WB
Niger 63.65 WB
Gabon 60.98 WB
Papua New Guinea 59.61 WB
Gambia 58.19 WB
Grenada 56.11 WB
Monaco 49.05 WB
Angola 45.41 WB
Guinea 40.7 WB
Haiti 40.2 WB
Nicaragua 37.67 WB
Eritrea 37.51 WB
Lesotho 35.94 WB
Liechtenstein 35.65 WB
Saint Kitts and Nevis 33.69 WB
Burundi 33.27 WB
Eswatini 32.94 WB
Seychelles 32.82 WB
Somalia 32.73 WB
Maldives 23.42 WB
Bahamas 22.73 WB
Samoa 22.15 WB
Cabo Verde 21.5 WB
Mauritania 20.9 WB
Guyana 19.58 WB
Suriname 19.52 WB
Central African Republic 17.32 WB
El Salvador 16.97 WB
Solomon Islands 15.8 WB
Guinea Bissau 14.4 WB
South Sudan 14.27 WB
Chad 14.07 WB
Belize 14 WB
Vanuatu 12.43 WB
Liberia 12.07 WB
Timor-Leste 11.87 WB
San Marino 11.28 WB
Andorra 9.7 WB
Tonga 9.24 WB
Djibouti 8.84 WB
Micronesia (Federated States of) 7.57 WB
Saint Vincent and the Grenadines 7.4 WB
Antigua and Barbuda 7.29 WB
Dominica 6.42 WB
Palau 5.69 WB
Turkmenistan 5.5 WB
Kiribati 3.69 WB
Comoros 3.4 WB
Saint Lucia 3.26 WB
Sao Tome and Principe 2.09 WB
Equatorial Guinea 1.7 WB
Marshall Islands 1.58 WB
Nauru 0.9 WB
Tuvalu 0.39 WB