An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Male services

Macro Region Employment
Africa 53 timeseries
Asia 21 timeseries
Central America and the Caribbean 17 timeseries
Europe 39 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 69.16 % in 2018 WB
Oceania 8 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 13 timeseries
Country Employment (% in 2018)
Luxembourg 81.25 WB
Hong Kong 80.34 WB
Singapore 78.82 WB
Brunei Darussalam 76.64 WB
Samoa 74.82 WB
Puerto Rico 74.8 WB
Israel 72.68 WB
Malta 72.19 WB
Netherlands 71.99 WB
Macau 71.18 WB
United Kingdom 71.03 WB
Maldives 71.01 WB
Cyprus 70.53 WB
Jordan 69.52 WB
United Arab Emirates 69.39 WB
Sweden 69.38 WB
Denmark 69.3 WB
United States of America 69.23 WB
Bahamas 68.64 WB
Canada 68.58 WB
Argentina 68.09 WB
Iceland 67.96 WB
Belgium 67.57 WB
Switzerland 67.2 WB
Greece 67.14 WB
Barbados 67.06 WB
Australia 67.05 WB
France 66.74 WB
Montenegro 66.55 WB
Norway 66.43 WB
Saudi Arabia 66.19 WB
Ireland 65.12 WB
Spain 64.9 WB
Japan 63.6 WB
Lebanon 62.8 WB
Kuwait 61.98 WB
Republic of Korea 61.77 WB
South Africa 61.75 WB
New Zealand 61.72 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 61.49 WB
Libya 60.83 WB
Eswatini 60.62 WB
Finland 60.27 WB
Italy 59.94 WB
Mauritius 59.84 WB
Dominican Republic 59.48 WB
Germany 59.44 WB
Austria 59.36 WB
Costa Rica 59.25 WB
Uruguay 59.2 WB
Brazil 59.08 WB
Palestine 59.06 WB
Gabon 58.94 WB
Portugal 58.03 WB
Panama 57.56 WB
Trinidad and Tobago 57.36 WB
Algeria 57.15 WB
Suriname 57.1 WB
Chile 56.91 WB
Bahrain 56.88 WB
Saint Lucia 56.65 WB
Latvia 56.62 WB
Belize 56.42 WB
Yemen 55.93 WB
Iraq 55.87 WB
Russian Federation 54.92 WB
Lithuania 54.8 WB
Cuba 54.76 WB
Bulgaria 54.61 WB
Oman 54.45 WB
Croatia 54.35 WB
Jamaica 54.22 WB
Malaysia 54.15 WB
Kazakhstan 54.06 WB
Colombia 54 WB
Syrian Arab Republic 53.57 WB
Turkey 53.48 WB
Estonia 53.19 WB
Afghanistan 52.23 WB
Hungary 52.11 WB
Tunisia 51.14 WB
Cabo Verde 51 WB
Saint Vincent and the Grenadines 51 WB
Gambia 50.89 WB
Mexico 50.87 WB
Iran 50 WB
Peru 49.82 WB
North Macedonia 49.28 WB
Serbia 49.27 WB
Paraguay 49.12 WB
Slovenia 48.57 WB
Ukraine 48.46 WB
Botswana 48.12 WB
Namibia 47.99 WB
Czech Republic 47.49 WB
Azerbaijan 47.01 WB
Armenia 46.95 WB
Ecuador 46.77 WB
Sri Lanka 46.76 WB
El Salvador 46.57 WB
Egypt 46.49 WB
Senegal 46.26 WB
Bangladesh 46 WB
Slovakia 45.94 WB
Sao Tome and Principe 45.47 WB
Poland 45.45 WB
Bosnia and Herzegovina 45.33 WB
Kyrgyzstan 44.96 WB
Philippines 44.95 WB
Fiji 44.72 WB
Belarus 43.85 WB
Morocco 43.84 WB
Mongolia 43.76 WB
Nigeria 43.72 WB
Sudan 43.2 WB
Republic of Moldova 42.94 WB
Indonesia 42.69 WB
Albania 42.64 WB
Congo 42.46 WB
China 42.35 WB
Togo 42.09 WB
Guyana 42.09 WB
Angola 42 WB
Bolivia 41.98 WB
Ghana 41.43 WB
Djibouti 41.34 WB
Cameroon 41.23 WB
Thailand 40.67 WB
Cambodia 40.61 WB
Pakistan 40.55 WB
Romania 40.28 WB
Timor-Leste 39.4 WB
Georgia 39.35 WB
South Sudan 38.92 WB
Turkmenistan 38.88 WB
Equatorial Guinea 38.87 WB
Tonga 38.66 WB
Côte d'Ivoire 38.46 WB
Guatemala 38.42 WB
Bhutan 38.35 WB
Liberia 37.33 WB
Zambia 36.79 WB
Qatar 36.24 WB
Nicaragua 36.07 WB
Kenya 36.05 WB
Tajikistan 35.11 WB
Honduras 34.53 WB
India 33.48 WB
Burkina Faso 32.7 WB
Comoros 32.6 WB
Viet Nam 31.75 WB
Mauritania 31.27 WB
Uzbekistan 30.78 WB
Vanuatu 30.26 WB
Benin 30.1 WB
Myanmar 30 WB
Eritrea 29.66 WB
Rwanda 29.17 WB
Sierra Leone 29.05 WB
Solomon Islands 28.67 WB
Papua New Guinea 26.61 WB
Guinea 25.88 WB
United Republic of Tanzania 25.87 WB
Mozambique 25.5 WB
Democratic People's Republic of Korea 25.28 WB
Mali 25.11 WB
Zimbabwe 24.82 WB
Uganda 23.25 WB
Haiti 23.1 WB
Guinea Bissau 22.97 WB
Democratic Republic of the Congo 22.83 WB
Malawi 22.12 WB
Lao People’s Democratic Republic 22.05 WB
Somalia 21.44 WB
Madagascar 21.26 WB
Nepal 20.86 WB
Central African Republic 18.17 WB
Lesotho 16.2 WB
Niger 15.89 WB
Chad 15.55 WB
Ethiopia 15.13 WB
Burundi 9.31 WB

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy