Starting Age

Country (Years in 2023)

Bulgaria is the top country by starting age in the world. As of 2023, starting age in Bulgaria was 7 years. The top 5 countries also includes Burundi, Croatia, Democratic People's Republic of Korea, and El Salvador.

The description is composed by our digital data assistant.
Afghanistan 7 in 2022 WB
Bulgaria 7 WB
Burundi 7 WB
Croatia 7 WB
Democratic People's Republic of Korea 7 WB
El Salvador 7 WB
Equatorial Guinea 7 WB
Estonia 7 WB
Ethiopia 7 WB
Finland 7 WB
Gambia 7 WB
Guatemala 7 WB
Guinea 7 WB
Hungary 7 WB
Indonesia 7 WB
Kyrgyzstan 7 WB
Latvia 7 WB
Liechtenstein 7 WB
Lithuania 7 WB
Mali 7 WB
Namibia 7 WB
Niger 7 WB
Papua New Guinea 7 WB
Poland 7 WB
Republic of Moldova 7 WB
Russian Federation 7 WB
Serbia 7 WB
South Africa 7 WB
Sweden 7 WB
Tajikistan 7 WB
United Republic of Tanzania 7 WB
Uzbekistan 7 WB
Zambia 7 WB
Albania 6 WB
Algeria 6 WB
Andorra 6 WB
Angola 6 WB
Argentina 6 WB
Armenia 6 WB
Austria 6 WB
Azerbaijan 6 WB
Bahrain 6 WB
Bangladesh 6 WB
Belarus 6 WB
Belgium 6 WB
Benin 6 WB
Bolivia 6 WB
Bosnia and Herzegovina 6 WB
Botswana 6 WB
Brazil 6 WB
Brunei Darussalam 6 WB
Burkina Faso 6 WB
Cabo Verde 6 WB
Cambodia 6 WB
Cameroon 6 WB
Canada 6 WB
Central African Republic 6 WB
Chad 6 WB
Chile 6 WB
China 6 WB
Colombia 6 WB
Comoros 6 WB
Congo 6 WB
Costa Rica 6 WB
Côte d'Ivoire 6 WB
Cuba 6 WB
Cyprus 6 WB
Czech Republic 6 WB
Democratic Republic of the Congo 6 WB
Denmark 6 WB
Djibouti 6 WB
Dominican Republic 6 WB
Ecuador 6 WB
Egypt 6 WB
Eritrea 6 WB
Eswatini 6 WB
Fiji 6 WB
France 6 WB
Gabon 6 WB
Georgia 6 WB
Germany 6 WB
Ghana 6 WB
Greece 6 WB
Guinea Bissau 6 WB
Guyana 6 WB
Haiti 6 WB
Honduras 6 WB
Hong Kong 6 WB
Iceland 6 WB
India 6 WB
Iran 6 WB
Iraq 6 WB
Israel 6 WB
Italy 6 WB
Jamaica 6 WB
Japan 6 WB
Jordan 6 WB
Kazakhstan 6 WB
Kenya 6 WB
Kiribati 6 WB
Kuwait 6 WB
Lao People’s Democratic Republic 6 WB
Lebanon 6 WB
Lesotho 6 WB
Liberia 6 WB
Libya 6 WB
Luxembourg 6 WB
Macau 6 WB
Madagascar 6 WB
Malawi 6 WB
Malaysia 6 WB
Maldives 6 WB
Marshall Islands 6 WB
Mauritania 6 WB
Mexico 6 WB
Micronesia (Federated States of) 6 WB
Monaco 6 WB
Mongolia 6 WB
Montenegro 6 WB
Morocco 6 WB
Mozambique 6 WB
Nauru 6 WB
Netherlands 6 WB
Nicaragua 6 WB
Nigeria 6 WB
North Macedonia 6 WB
Norway 6 WB
Oman 6 WB
Palau 6 WB
Palestine 6 WB
Panama 6 WB
Paraguay 6 WB
Peru 6 WB
Philippines 6 WB
Portugal 6 WB
Puerto Rico 6 WB
Qatar 6 WB
Republic of Korea 6 WB
Romania 6 WB
Rwanda 6 WB
San Marino 6 WB
Sao Tome and Principe 6 WB
Saudi Arabia 6 WB
Senegal 6 WB
Seychelles 6 WB
Sierra Leone 6 WB
Singapore 6 WB
Slovakia 6 WB
Slovenia 6 WB
Solomon Islands 6 WB
Somalia 6 WB
South Sudan 6 WB
Spain 6 WB
Sudan 6 WB
Suriname 6 WB
Switzerland 6 WB
Syrian Arab Republic 6 WB
Thailand 6 WB
Timor-Leste 6 WB
Togo 6 WB
Tonga 6 WB
Tunisia 6 WB
Turkey 6 WB
Turkmenistan 6 WB
Tuvalu 6 WB
Uganda 6 WB
Ukraine 6 WB
United Arab Emirates 6 WB
United States of America 6 WB
Uruguay 6 WB
Vanuatu 6 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 6 WB
Viet Nam 6 WB
Yemen 6 WB
Zimbabwe 6 WB
Antigua and Barbuda 5 WB
Australia 5 WB
Bahamas 5 WB
Barbados 5 WB
Belize 5 WB
Bhutan 5 WB
Dominica 5 WB
Grenada 5 WB
Ireland 5 WB
Malta 5 WB
Mauritius 5 WB
Myanmar 5 WB
Nepal 5 WB
New Zealand 5 WB
Pakistan 5 WB
Saint Kitts and Nevis 5 WB
Saint Lucia 5 WB
Saint Vincent and the Grenadines 5 WB
Samoa 5 WB
Sri Lanka 5 WB
Trinidad and Tobago 5 WB
United Kingdom 5 WB