An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

The imports of virgin

Macro Region Oil Olives (tonnes in 2016)
Europe 1,141,729 FAO
Asia 217,750 FAO
South America 66,596 FAO
Africa 46,815 FAO
Oceania 45,267 FAO
Central America and the Caribbean 40 timeseries
Middle East 32 timeseries
North America 6 timeseries
Southeast Asia 28 timeseries
Country Oil Olives (tonnes in 2016)

Italy is the top country by oil imports of virgin olives in the world. As of 2016, oil imports of virgin olives in Italy was 529,855 tonnes that accounts for 27.85 % of the world's oil imports of virgin olives. The top 5 countries (others are the United States of America, France, Spain, and Portugal) account for 61.11 % of it. The world's total oil imports of virgin olives was estimated at 1.9 million tonnes in 2016.

The description is composed by our digital data assistant.
Italy 529,855 FAO
United States of America 316,840 FAO
France 121,063 FAO
Spain 103,478 FAO
Portugal 91,284 FAO
Germany 70,007 FAO
United Kingdom 66,589 FAO
Brazil 56,582 FAO
Japan 55,392 FAO
Canada 42,917 FAO
China 38,625 FAO
Australia 36,963 FAO
Belgium 22,635 FAO
United Arab Emirates 20,322 FAO
Russian Federation 19,545 FAO
Netherlands 16,684 FAO
Mexico 15,940 FAO
Switzerland 14,795 FAO
Republic of Korea 13,867 FAO
Saudi Arabia 11,410 FAO
Sweden 10,780 FAO
Austria 10,644 FAO
India 10,617 FAO
Morocco 9,076 FAO
Poland 8,395 FAO
South Africa 7,342 FAO
New Zealand 7,294 FAO
Israel 7,173 FAO
Taiwan Province of China 6,447 FAO
Denmark 6,036 FAO
Ireland 5,474 FAO
Czech Republic 5,297 FAO
Colombia 4,702 FAO
Philippines 4,512 FAO
Thailand 4,471 FAO
Norway 4,235 FAO
Hong Kong 4,233 FAO
Tunisia 4,118 FAO
Kuwait 4,095 FAO
Iran 4,056 FAO
Angola 3,954 FAO
Côte d'Ivoire 3,933 FAO
Croatia 3,822 FAO
Qatar 3,758 FAO
Seychelles 3,533 FAO
Finland 3,466 FAO
Romania 3,424 FAO
Singapore 3,309 FAO
Bulgaria 3,040 FAO
Pakistan 2,898 FAO
Lebanon 2,894 FAO
Hungary 2,718 FAO
Indonesia 2,613 FAO
Iraq 2,457 FAO
Senegal 2,444 FAO
Lithuania 2,407 FAO
Malaysia 2,404 FAO
Dominican Republic 2,320 FAO
Costa Rica 2,229 FAO
Slovakia 2,068 FAO
Latvia 1,909 FAO
Slovenia 1,824 FAO
Luxembourg 1,718 FAO
Panama 1,536 FAO
Oman 1,530 FAO
El Salvador 1,522 FAO
Albania 1,379 FAO
Kazakhstan 1,335 FAO
Turkey 1,307 FAO
Ukraine 1,303 FAO
Syrian Arab Republic 1,300 FAO
Cabo Verde 1,275 FAO
Viet Nam 1,251 FAO
Guatemala 1,213 FAO
Mauritius 1,156 FAO
Ecuador 1,099 FAO
Uruguay 1,047 FAO
Greece 1,024 FAO
Estonia 957 FAO
Cyprus 897 FAO
Malta 896 FAO
Nigeria 862 FAO
Venezuela (Bolivarian Republic of) 802 FAO
Maldives 792 FAO
Peru 756 FAO
Bahrain 743 FAO
Serbia 713 FAO
Chile 667 FAO
Madagascar 584 FAO
Ghana 548 FAO
Belarus 545 FAO
Mozambique 524 FAO
Egypt 510 FAO
Kenya 473 FAO
Iceland 466 FAO
North Macedonia 455 FAO
Cuba 445 FAO
Paraguay 436 FAO
Macau 430 FAO
Honduras 424 FAO
Bangladesh 419 FAO
Yemen 410 FAO
Namibia 387 FAO
Botswana 383 FAO
Bosnia and Herzegovina 376 FAO
Nicaragua 353 FAO
Trinidad and Tobago 332 FAO
Sudan 313 FAO
Algeria 308 FAO
Bolivia 284 FAO
Libya 281 FAO
Myanmar 278 FAO
Democratic Republic of the Congo 272 FAO
Barbados 251 FAO
Jamaica 233 FAO
Georgia 231 FAO
Montenegro 221 FAO
Somalia 216 FAO
United Republic of Tanzania 205 FAO
Sri Lanka 194 FAO
Republic of Moldova 187 FAO
Cambodia 179 FAO
Fiji 177 FAO
Zimbabwe 177 FAO
Gabon 151 FAO
Azerbaijan 150 FAO
Bahamas 149 FAO
Mauritania 141 FAO
Djibouti 138 FAO
Congo 132 FAO
Mongolia 132 FAO
Liberia 131 FAO
Papua New Guinea 131 FAO
Zambia 122 FAO
Uzbekistan 121 FAO
Armenia 99 FAO
Cameroon 97 FAO
Kyrgyzstan 97 FAO
Nepal 93 FAO
Argentina 92 FAO
Antigua and Barbuda 88 FAO
Equatorial Guinea 82 FAO
Guyana 77 FAO
Sierra Leone 77 FAO
Uganda 70 FAO
Brunei Darussalam 69 FAO
Burkina Faso 69 FAO
Malawi 69 FAO
Niger 69 FAO
Afghanistan 65 FAO
Haiti 65 FAO
Eswatini 62 FAO
Belize 61 FAO
Saint Lucia 52 FAO
Central African Republic 51 FAO
Guinea Bissau 51 FAO
Suriname 50 FAO
Turkmenistan 46 FAO
Sao Tome and Principe 45 FAO
Benin 41 FAO
Lesotho 39 FAO
Ethiopia 32 in 1992 FAO
Rwanda 28 FAO
Guinea 27 FAO
Togo 16 FAO
Grenada 15 FAO
Mali 15 FAO
Tajikistan 15 FAO
Burundi 10 FAO
Micronesia (Federated States of) 10 FAO
Chad 8 FAO
Vanuatu 8 FAO
Lao People’s Democratic Republic 7 FAO
Gambia 6 FAO
Saint Vincent and the Grenadines 6 FAO
Samoa 6 FAO
Comoros 4 FAO
Dominica 4 FAO
Solomon Islands 2 FAO
Timor-Leste 2 FAO
Tonga 2 FAO
Democratic People's Republic of Korea 1 FAO
Eritrea 1 FAO
Falkland Islands 1 FAO
Nauru 1 FAO
Saint Kitts and Nevis 1 FAO
South Sudan 1 in 2014 FAO
Bhutan 0 FAO
Jordan 0 FAO
Kiribati 0 FAO
Palestine 0 FAO
Tuvalu 0 FAO

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy