An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Internet

Macro Region
Africa 3 timeseries
Asia Individuals using 21 timeseries
Central America and the Caribbean Individuals using 21 timeseries
Europe 3 timeseries
Middle East Individuals using 16 timeseries
North America Individuals using 77.01 % of population in 2017 WB
Oceania Individuals using 14 timeseries
South America Individuals using 12 timeseries
Southeast Asia Individuals using 13 timeseries
Country Individuals using (% of population in 2017)
Andorra 98.87 WB
Iceland 98.26 WB
Liechtenstein 98.1 WB
Kuwait 98 WB
Luxembourg 97.83 WB
Denmark 97.1 WB
Monaco 97.05 WB
Norway 96.51 WB
Sweden 96.41 WB
Qatar 95.94 WB
Bahrain 95.88 WB
Republic of Korea 95.1 WB
Brunei Darussalam 94.87 WB
United Arab Emirates 94.82 WB
United Kingdom 94.62 WB
Switzerland 93.71 WB
Netherlands 93.2 WB
Canada 92.7 WB
Japan 90.87 WB
New Zealand 90.81 WB
Hong Kong 89.42 WB
Estonia 88.1 WB
Austria 87.94 WB
Belgium 87.68 WB
Finland 87.47 WB
Australia 86.54 WB
Bahamas 85 WB
Spain 84.6 WB
Ireland 84.52 WB
Singapore 84.45 WB
Germany 84.4 WB
Macau 83.17 WB
Chile 82.33 WB
Saudi Arabia 82.12 WB
Barbados 81.76 WB
Slovakia 81.63 WB
Israel 81.58 WB
Latvia 81.32 WB
Cyprus 80.74 WB
Saint Kitts and Nevis 80.71 WB
France 80.5 WB
Oman 80.19 WB
Malaysia 80.14 WB
Malta 80.07 WB
Azerbaijan 79 WB
Slovenia 78.89 WB
Czech Republic 78.72 WB
Lebanon 78.18 WB
Lithuania 77.62 WB
Trinidad and Tobago 77.33 WB
Hungary 76.75 WB
Kazakhstan 76.43 WB
North Macedonia 76.31 WB
Republic of Moldova 76.12 WB
Russian Federation 76.01 WB
Antigua and Barbuda 76 WB
Poland 75.99 WB
Argentina 75.81 WB
United States of America 75.23 WB
Belarus 74.44 WB
Portugal 73.79 WB
Puerto Rico 72.75 WB
Albania 71.85 WB
Costa Rica 71.58 WB
Montenegro 71.27 WB
Serbia 70.33 WB
Greece 69.89 WB
Armenia 69.72 WB
Dominica 69.62 WB
Bosnia and Herzegovina 69.49 WB
Uruguay 68.28 WB
Brazil 67.47 WB
Croatia 67.1 WB
Jordan 66.79 WB
Saint Vincent and the Grenadines 65.56 WB
Palestine 65.2 WB
Dominican Republic 64.99 WB
Turkey 64.68 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 64.31 WB
Mexico 63.85 WB
Romania 63.75 WB
Bulgaria 63.41 WB
Maldives 63.19 WB
Colombia 62.26 WB
Morocco 61.76 WB
Italy 61.3 WB
Paraguay 61.08 WB
Georgia 60.49 WB
Iran 60.42 WB
San Marino 60.18 WB
Philippines 60.05 WB
Grenada 59.07 WB
Seychelles 58.77 WB
Panama 57.87 WB
Ecuador 57.27 WB
Cabo Verde 57.16 WB
Ukraine 57.12 WB
Nauru 57 WB
South Africa 56.17 WB
Djibouti 55.68 WB
Mauritius 55.56 WB
Tunisia 55.5 WB
China 54.3 WB
Thailand 52.89 WB
Uzbekistan 52.31 WB
Saint Lucia 50.82 WB
Gabon 50.32 WB
Fiji 49.97 WB
Viet Nam 49.57 WB
Iraq 49.36 WB
Tuvalu 49.32 WB
Cuba 49.1 WB
Suriname 48.95 WB
Jamaica 48.78 WB
Peru 48.73 WB
Bhutan 48.11 WB
Algeria 47.69 WB
Belize 47.08 WB
Egypt 44.95 WB
Côte d'Ivoire 43.84 WB
Bolivia 43.83 WB
Botswana 41.41 WB
Tonga 41.25 WB
Guatemala 40.7 WB
Marshall Islands 38.7 WB
Kyrgyzstan 38.2 WB
Ghana 37.88 WB
Guyana 37.33 WB
Namibia 36.84 WB
Micronesia (Federated States of) 35.3 WB
India 34.45 WB
Syrian Arab Republic 34.25 WB
Sri Lanka 34.11 WB
Cambodia 34 WB
Samoa 33.61 WB
Indonesia 32.29 WB
Honduras 32.14 WB
El Salvador 31.25 WB
Sudan 30.87 WB
Myanmar 30.68 WB
Eswatini 30.3 WB
Sao Tome and Principe 29.93 WB
Lesotho 29.79 WB
Senegal 29.64 WB
Nicaragua 27.86 WB
Zambia 27.85 WB
Nigeria 27.68 WB
Timor-Leste 27.49 WB
Zimbabwe 27.06 WB
Palau 26.97 in 2004 WB
Yemen 26.72 WB
Equatorial Guinea 26.24 WB
Vanuatu 25.72 WB
Lao People’s Democratic Republic 25.51 WB
Mongolia 23.71 WB
Uganda 23.71 WB
Cameroon 23.2 WB
Tajikistan 21.96 WB
Rwanda 21.77 WB
Libya 21.76 WB
Nepal 21.4 WB
Turkmenistan 21.25 WB
Mauritania 20.8 WB
Mozambique 20.77 WB
Gambia 19.84 WB
Ethiopia 18.62 WB
Bangladesh 18.02 WB
Kenya 17.83 WB
United Republic of Tanzania 16 WB
Burkina Faso 15.88 WB
Pakistan 15.51 WB
Kiribati 14.58 WB
Angola 14.34 WB
Benin 14.12 WB
Malawi 13.78 WB
Sierra Leone 13.24 WB
Mali 12.72 WB
Togo 12.36 WB
Haiti 12.33 WB
Solomon Islands 11.92 WB
Afghanistan 11.45 WB
Guinea 11.4 WB
Papua New Guinea 11.21 WB
Niger 10.22 WB
Madagascar 9.8 WB
Congo 8.65 WB
Democratic Republic of the Congo 8.62 WB
Comoros 8.48 WB
Liberia 7.98 WB
South Sudan 7.98 WB
Chad 6.5 WB
Burundi 5.59 WB
Central African Republic 4.34 WB
Guinea Bissau 3.93 WB
Somalia 2 WB
Eritrea 1.31 WB
Democratic People's Republic of Korea 0 in 2012 WB