World - Secure Internet Servers

89,189,073 Number in 2020

Secure internet servers of World increased from 46.6 million in 2018 to 89.2 million in 2020 growing at an average annual rate of 40.26%.

The description is composed by our digital data assistant.
World - Secure Internet Servers
per 1 million people 11,415.85 per 1 million people in 2020 WB
Telecommunication Internet in the World
Individuals using 59.57 % of population in 2020 WB
Macro Region
Africa 108 timeseries
Asia 42 timeseries
Central America and the Caribbean 42 timeseries
Europe 86 timeseries
Middle East 32 timeseries
North America 130,389.15 per 1 million people in 2020 WB
Oceania 28 timeseries
South America 24 timeseries
Southeast Asia 26 timeseries
Country (per 1 million people in 2020)

Denmark is the top country by secure internet servers in the world. As of 2020, secure internet servers in Denmark was 277,081.81 per 1 million people. The top 5 countries also includes the United States of America, Netherlands, Belize, and Singapore.

The description is composed by our digital data assistant.
Denmark 277,081.81 WB
United States of America 140,797.34 WB
Netherlands 136,863 WB
Belize 132,241.64 WB
Singapore 128,377.73 WB
Switzerland 120,002.31 WB
Ireland 115,815.8 WB
Germany 97,517.57 WB
San Marino 96,362.51 WB
Estonia 84,354.38 WB
Finland 81,650.51 WB
Iceland 75,513.76 WB
Hong Kong 70,629.59 WB
Czech Republic 67,601.76 WB
Seychelles 61,109.87 WB
Liechtenstein 51,604.91 WB
Slovenia 49,112.47 WB
Bulgaria 48,076.19 WB
Lithuania 47,128.24 WB
Dominica 46,919.92 WB
Luxembourg 44,903.47 WB
Australia 39,862.73 WB
Canada 39,858.72 WB
Norway 39,030.02 WB
United Kingdom 36,452.45 WB
France 36,123.87 WB
Austria 33,802.69 WB
Hungary 32,813.04 WB
Sweden 32,739.74 WB
Slovakia 25,918.39 WB
Poland 25,181.38 WB
Cyprus 24,379.88 WB
Belgium 24,215.32 WB
Japan 22,848.72 WB
Croatia 22,352.06 WB
Portugal 22,178.91 WB
Spain 21,586.55 WB
Romania 21,374.34 WB
Italy 20,677.18 WB
New Zealand 20,509.41 WB
Monaco 20,367.26 WB
Latvia 20,328.88 WB
Brunei Darussalam 15,597.94 WB
South Africa 14,546.1 WB
Malta 14,447 WB
Russian Federation 13,239.92 WB
Chile 12,791.29 WB
Israel 12,351.79 WB
Andorra 9,665.38 WB
Serbia 9,361.19 WB
Ukraine 8,937.17 WB
Greece 8,907.71 WB
Belarus 7,550.57 WB
Malaysia 7,306.18 WB
Saint Kitts and Nevis 6,947.65 WB
Suriname 6,859.23 WB
Turkey 6,837.08 WB
Republic of Korea 5,939.01 WB
Macau 5,796.39 WB
Republic of Moldova 5,580.37 WB
Argentina 3,685.76 WB
Georgia 3,497.45 WB
Kazakhstan 3,307.43 WB
Bosnia and Herzegovina 3,128.61 WB
Viet Nam 3,127.96 WB
Brazil 3,077.97 WB
Iran 2,330.5 WB
Uruguay 1,947.17 WB
Indonesia 1,889.09 WB
Thailand 1,863.33 WB
Mongolia 1,726.3 WB
United Arab Emirates 1,496.78 WB
Panama 1,483.56 WB
Marshall Islands 1,405.11 WB
Antigua and Barbuda 1,316.58 WB
Costa Rica 1,312.09 WB
Bahamas 1,220.26 WB
North Macedonia 1,142.17 WB
Maldives 1,123.56 WB
Barbados 1,061.66 WB
China 948.46 WB
Palau 945.92 WB
Mauritius 914.68 WB
Albania 884.83 WB
Montenegro 783.83 WB
Libya 765.41 WB
Bhutan 682.2 WB
Armenia 620.54 WB
Tonga 560.55 WB
Palestine 535.68 WB
Grenada 525.62 WB
Paraguay 512.34 WB
Samoa 474.58 WB
India 474.29 WB
Uzbekistan 468.68 WB
Qatar 451.75 WB
Bahrain 451.45 WB
Peru 450.99 WB
Puerto Rico 444.91 WB
Morocco 442.07 WB
Kyrgyzstan 421.13 WB
Kuwait 405.92 WB
Colombia 405.37 WB
Saint Lucia 384.97 WB
Sri Lanka 384.23 WB
Ecuador 381.55 WB
Vanuatu 359.34 WB
Mexico 330.28 WB
Nauru 324.81 WB
Lebanon 324.57 WB
Tunisia 319.2 WB
Trinidad and Tobago 313.54 WB
Azerbaijan 299.31 WB
Tuvalu 271.03 WB
Oman 261.92 WB
Fiji 258.58 WB
Kenya 247.68 WB
Botswana 243.48 WB
Saudi Arabia 221.6 WB
Namibia 218.55 WB
Nepal 207.71 WB
Bolivia 205.43 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 194.14 WB
Cambodia 192.23 WB
Micronesia (Federated States of) 187.32 WB
Cabo Verde 169.92 WB
Jamaica 168.41 WB
El Salvador 139.21 WB
Bangladesh 137.89 WB
Saint Vincent and the Grenadines 133.8 WB
Jordan 126.73 WB
Dominican Republic 125 WB
Philippines 110.92 WB
Eswatini 108.41 WB
Guatemala 106.65 WB
Honduras 97.32 WB
Tajikistan 92.21 WB
Timor-Leste 91.54 WB
Nicaragua 90.29 WB
Rwanda 80.71 WB
Nigeria 73.16 WB
Pakistan 71.71 WB
Zimbabwe 70.65 WB
Cuba 68.58 WB
Lesotho 66.55 WB
Solomon Islands 62.21 WB
Guyana 60.21 WB
Ghana 57.36 WB
Côte d'Ivoire 55.68 WB
Lao People’s Democratic Republic 52.46 WB
Papua New Guinea 52.19 in 2019 WB
Algeria 48.47 WB
Turkmenistan 45.76 WB
Djibouti 44.95 WB
Gabon 42.75 WB
Egypt 41.9 WB
Kiribati 39.54 WB
Zambia 39.36 WB
United Republic of Tanzania 36.97 WB
Uganda 35.42 WB
Afghanistan 34.95 WB
Syrian Arab Republic 33.02 WB
Sao Tome and Principe 32.02 WB
Equatorial Guinea 29.45 WB
Mozambique 29.44 WB
Gambia 27.2 WB
Senegal 26.83 WB
Togo 25.94 WB
Angola 19.74 WB
Benin 17.88 WB
Iraq 16.89 WB
Cameroon 16.76 WB
Malawi 16.72 WB
Mauritania 14.45 WB
Myanmar 14.32 WB
Mali 10.22 WB
Madagascar 10.13 WB
Comoros 9.92 WB
Burundi 8.43 WB
Congo 8.07 WB
Haiti 7.69 WB
Guinea 6.74 WB
Sudan 6.35 WB
Sierra Leone 6.32 WB
Liberia 6.09 WB
Burkina Faso 5.81 WB
Ethiopia 5.58 WB
Yemen 5.23 WB
South Sudan 4.34 WB
Somalia 4.29 WB
Democratic Republic of the Congo 3.72 WB
Guinea Bissau 2.98 WB
Niger 1.44 WB
Chad 1.26 WB
Central African Republic 1.12 WB
Eritrea 0.84 WB
Democratic People's Republic of Korea 0.08 WB