Non-communicable Diseases

Macro Region Deaths
Africa 54 timeseries
Asia 21 timeseries
Central America and the Caribbean 18 timeseries
Europe 39 timeseries
Middle East 15 timeseries
North America 88.29 % in 2019 WB
Oceania 10 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 11 timeseries
Country Deaths (% in 2019)

Macedonia is the top country by deaths from non-communicable diseases in the world. As of 2019, deaths from non-communicable diseases in Macedonia was 96.13 %. The top 5 countries also includes Bulgaria, Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro.

The description is composed by our digital data assistant.
North Macedonia 96.13 WB
Bulgaria 95.31 WB
Serbia 94.92 WB
Bosnia and Herzegovina 94.42 WB
Montenegro 94.11 WB
Albania 93.94 WB
Hungary 93.89 WB
Georgia 93.35 WB
Finland 92.93 WB
Belarus 92.68 WB
Estonia 92.19 WB
Latvia 91.99 WB
Ukraine 91.86 WB
Croatia 91.54 WB
Lithuania 91.15 WB
Romania 91.04 WB
Austria 90.98 WB
Spain 90.77 WB
Italy 90.64 WB
Germany 90.6 WB
Ireland 90.41 WB
Azerbaijan 90.25 WB
Turkey 90.17 WB
Slovenia 89.99 WB
Poland 89.91 WB
Cyprus 89.86 WB
Canada 89.81 WB
Malta 89.75 WB
Denmark 89.66 WB
China 89.63 WB
New Zealand 89.6 WB
Switzerland 89.55 WB
Republic of Moldova 89.48 WB
Iceland 89.47 WB
Czech Republic 89.4 WB
Russian Federation 89.31 WB
Australia 89.11 WB
Sweden 89.05 WB
Armenia 88.63 WB
Slovakia 88.61 WB
Luxembourg 88.6 WB
Lebanon 88.55 WB
Mauritius 88.38 WB
Netherlands 88.23 WB
United Kingdom 88.16 WB
United States of America 88.14 WB
France 87.28 WB
Norway 86.72 WB
Portugal 86.69 WB
Kazakhstan 86.68 WB
Bahrain 86.1 WB
Belgium 85.98 WB
Tunisia 85.94 WB
Egypt 85.61 WB
Uruguay 85.51 WB
Israel 85.45 WB
Uzbekistan 85.18 WB
Maldives 85.18 WB
Chile 85.13 WB
Antigua and Barbuda 84.79 WB
Japan 84.79 WB
Fiji 84.71 WB
Brunei Darussalam 84.67 WB
Morocco 84.19 WB
Cuba 83.31 WB
Greece 83.24 WB
Grenada 82.8 WB
Barbados 82.79 WB
Mongolia 82.72 WB
Trinidad and Tobago 82.66 WB
Sri Lanka 82.52 WB
Saint Lucia 82.1 WB
Costa Rica 81.99 WB
Samoa 81.75 WB
Nicaragua 81.64 WB
Kyrgyzstan 81.59 WB
Viet Nam 81.37 WB
Iran 81.31 WB
Mexico 80.41 WB
Democratic People's Republic of Korea 80.4 WB
Oman 79.79 WB
Jordan 79.61 WB
Micronesia (Federated States of) 79.48 WB
Tonga 79.4 WB
Kuwait 79.37 WB
Algeria 79.36 WB
Jamaica 79.3 WB
Saint Vincent and the Grenadines 79.1 WB
Seychelles 78.98 WB
Suriname 78.61 WB
Republic of Korea 77.91 WB
Panama 77.86 WB
United Arab Emirates 77.1 WB
Qatar 76.89 WB
Argentina 76.69 WB
Thailand 76.58 WB
Indonesia 76.33 WB
Ecuador 76.2 WB
Colombia 75.65 WB
Bahamas 75.43 WB
Syrian Arab Republic 75.21 WB
Libya 75.05 WB
Singapore 75.02 WB
Paraguay 74.94 WB
Brazil 74.74 WB
Vanuatu 73.93 WB
Malaysia 73.44 WB
Saudi Arabia 73.41 WB
Tajikistan 73.19 WB
Kiribati 72.81 WB
Bhutan 72.74 WB
Bolivia 72.68 WB
Peru 72.59 WB
Turkmenistan 72.3 WB
Dominican Republic 71.93 WB
Honduras 71.43 WB
Myanmar 71.14 WB
Bangladesh 70.26 WB
Cabo Verde 70.12 WB
Philippines 69.75 WB
Guyana 69.65 WB
Cambodia 67.72 WB
Iraq 66.89 WB
Solomon Islands 66.83 WB
Nepal 66.46 WB
India 65.93 WB
Lao People’s Democratic Republic 65.34 WB
Belize 65.22 WB
El Salvador 65.11 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 65.06 WB
Haiti 64.72 WB
Papua New Guinea 62.35 WB
Guatemala 61.57 WB
Pakistan 59.86 WB
Sao Tome and Principe 57.63 WB
Sudan 53.95 WB
Timor-Leste 53.08 WB
Djibouti 51.77 WB
South Africa 51.33 WB
Rwanda 50.39 WB
Yemen 50.36 WB
Afghanistan 49.78 WB
Eritrea 49.48 WB
Eswatini 45.86 WB
Botswana 45.71 WB
Ghana 45.39 WB
Lesotho 45.08 WB
Madagascar 45.03 WB
Gabon 45.01 WB
Senegal 44.91 WB
Comoros 44.68 WB
Ethiopia 43.26 WB
Namibia 43.04 WB
Togo 41.12 WB
Kenya 40.86 WB
Malawi 40.19 WB
Zimbabwe 39.26 WB
Benin 38.98 WB
Congo 38.57 WB
Cameroon 37.73 WB
Gambia 37.1 WB
Mauritania 37.06 WB
Burundi 36.76 WB
Mozambique 36.16 WB
Côte d'Ivoire 35.66 WB
Uganda 35.58 WB
Zambia 34.79 WB
Burkina Faso 34.77 WB
United Republic of Tanzania 34.38 WB
Democratic Republic of the Congo 34.13 WB
Sierra Leone 34.07 WB
Guinea 33.27 WB
Guinea Bissau 33.17 WB
Equatorial Guinea 32.78 WB
Central African Republic 31.92 WB
Angola 31.75 WB
Liberia 31.66 WB
Niger 30.35 WB
Mali 30.32 WB
Somalia 29.88 WB
South Sudan 27.94 WB
Nigeria 27.13 WB
Chad 26.99 WB