The fruits of production in the World

933,036,949.77 t in 2022

Between 1973 and 2022, the production of fruits of World grew substantially from 290 million to 933 million t rising at an increasing annual rate that reached a maximum of 7.68% in 1992 and then decreased to 1.12% in 2022.

The description is composed by our digital data assistant.
The fruits of agriculture indicators from the World
Area 67,487,008 Ha in 2022 FAO
Yield 138,254 100 g/ha in 2022 FAO
Crops The fruits of production in the World
Citrus Fruits 166,303,421.22 t in 2022 FAO
Melons 28,558,068.57 t in 2022 FAO
Cashewapple 1,329,862.29 t in 2022 FAO
Macro Region (t in 2022)
Asia 544,781,347.62 FAO
Africa 133,706,434.5 FAO
South America 89,654,253.86 FAO
Europe 82,323,574.19 FAO
Oceania 7,820,265.87 FAO
Central America and the Caribbean 21 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 3 timeseries
Southeast Asia 13 timeseries
Country (t in 2022)

China is the top country by the production of fruits in the world. As of 2022, the production of fruits in China was 262 million t that accounts for 28.12% of the world's the production of fruits. The top 5 countries (others are India, Brazil, Turkey, and Indonesia) account for 49.92% of it. The world's total the production of fruits was estimated at 934 million t in 2022.

The description is composed by our digital data assistant.
China 262,793,734.89 FAO
India 111,590,485.54 FAO
Brazil 41,667,464.7 FAO
Turkey 25,682,848 FAO
Indonesia 24,790,334.58 FAO
Mexico 24,735,285.96 FAO
United States of America 21,346,635.82 FAO
Italy 18,121,550 FAO
Nigeria 16,931,810.42 FAO
Philippines 16,591,532.1 FAO
Spain 16,542,670 FAO
Iran 15,991,071.73 FAO
Egypt 14,289,479.75 FAO
Viet Nam 12,187,503.49 FAO
Colombia 11,636,846.29 FAO
Thailand 10,898,000.9 FAO
Uganda 10,506,161.85 FAO
France 9,509,441 FAO
Pakistan 9,087,214.93 FAO
South Africa 8,772,738.7 FAO
Ecuador 8,167,663.89 FAO
Peru 8,143,205.14 FAO
Guatemala 7,218,698.7 FAO
Argentina 7,073,660.02 FAO
Algeria 6,974,922.79 FAO
Russian Federation 6,770,976.44 FAO
Democratic Republic of the Congo 6,724,912.76 FAO
Morocco 6,583,221.04 FAO
Ghana 6,539,688.07 FAO
Chile 6,439,368.27 FAO
Uzbekistan 6,398,468.98 FAO
Costa Rica 6,389,397.17 FAO
Dominican Republic 6,235,643.22 FAO
Cameroon 6,235,582.29 FAO
Angola 6,119,886.44 FAO
United Republic of Tanzania 5,714,092.62 FAO
Bangladesh 5,553,796 FAO
Poland 5,360,400 FAO
Greece 4,484,200 FAO
Kenya 4,350,080.8 FAO
Malawi 3,758,038.43 FAO
Afghanistan 3,500,805.8 FAO
Sudan 3,478,229.73 FAO
Venezuela (Bolivarian Republic of) 3,322,202.11 FAO
Australia 3,299,163.69 FAO
Rwanda 3,258,038.49 FAO
Republic of Korea 3,152,003.85 FAO
Côte d'Ivoire 3,080,203.74 FAO
Japan 3,011,091.61 FAO
Kazakhstan 2,999,164.86 FAO
Saudi Arabia 2,889,843.75 FAO
Myanmar 2,678,829.86 FAO
Germany 2,606,840 FAO
Taiwan Province of China 2,554,127.63 FAO
Papua New Guinea 2,472,491.55 FAO
Ukraine 2,420,712.7 FAO
Mali 2,417,604.38 FAO
Tunisia 2,416,454.17 FAO
Romania 2,382,600 FAO
Portugal 2,136,840 FAO
Iraq 2,125,185.42 FAO
Syrian Arab Republic 2,082,990.58 FAO
Sri Lanka 1,888,885.31 FAO
Serbia 1,876,184.66 FAO
New Zealand 1,851,869.39 FAO
Democratic People's Republic of Korea 1,825,489.32 FAO
Senegal 1,820,333.02 FAO
Azerbaijan 1,794,868.14 FAO
Cuba 1,742,832.28 FAO
Nepal 1,734,284 FAO
Ethiopia 1,694,189.46 FAO
Israel 1,630,978.99 FAO
Malaysia 1,608,717.44 FAO
Bolivia 1,548,674.31 FAO
Honduras 1,515,182.19 FAO
Guinea 1,429,083.95 FAO
Burkina Faso 1,427,301.04 FAO
Tajikistan 1,407,789.84 FAO
Burundi 1,401,835.14 FAO
Haiti 1,390,103.2 FAO
Yemen 1,336,064.88 FAO
Madagascar 1,287,358.79 FAO
Republic of Moldova 1,230,810.03 FAO
Lao People’s Democratic Republic 1,159,945.62 FAO
Panama 1,113,716.57 FAO
Hungary 1,078,970 FAO
Turkmenistan 1,073,985.75 FAO
Lebanon 1,009,569.66 FAO
Canada 998,855.66 FAO
Albania 870,335.92 FAO
Mozambique 831,091.15 FAO
Belarus 756,646.18 FAO
United Kingdom 750,360.26 FAO
Paraguay 749,481.35 FAO
Niger 744,690.75 FAO
Bosnia and Herzegovina 703,964.84 FAO
Armenia 692,885.46 FAO
Austria 692,670 FAO
Libya 683,755.36 FAO
Benin 665,706.5 FAO
Belgium 648,270 FAO
North Macedonia 647,530.96 FAO
Nicaragua 616,082.21 FAO
Jordan 606,706.55 FAO
Georgia 597,100 FAO
Cambodia 542,207.96 FAO
Oman 522,336 FAO
South Sudan 519,106.17 FAO
Uruguay 499,121.92 FAO
Bulgaria 484,700 FAO
Kyrgyzstan 425,517.74 FAO
United Arab Emirates 424,491.09 FAO
Jamaica 418,372.46 FAO
Switzerland 405,229.19 FAO
Gabon 394,119.48 FAO
Zimbabwe 364,534.15 FAO
Guyana 354,660.89 FAO
Central African Republic 311,482.45 FAO
El Salvador 303,049 FAO
Sierra Leone 278,610.33 FAO
Congo 274,514.56 FAO
Croatia 266,210 FAO
Puerto Rico 256,777.36 FAO
Czech Republic 253,440 FAO
Somalia 225,645.84 FAO
Liberia 213,837.98 FAO
Belize 163,783.01 FAO
Eswatini 154,454.91 FAO
Palestine 147,995.89 FAO
Slovenia 145,800 FAO
Zambia 129,029.67 FAO
Chad 128,422.33 FAO
Cyprus 118,930 FAO
Kuwait 114,975.53 FAO
Guinea Bissau 112,478.51 FAO
Slovakia 86,250 FAO
Comoros 84,839.66 FAO
Trinidad and Tobago 74,427.41 FAO
Saint Vincent and the Grenadines 74,218.08 FAO
Equatorial Guinea 71,887.05 FAO
Namibia 68,988.6 FAO
Togo 67,368.49 FAO
Lithuania 66,770 FAO
Montenegro 61,641 FAO
Denmark 59,110 FAO
Dominica 54,779.75 FAO
Suriname 51,904.97 FAO
Sao Tome and Principe 51,613.64 FAO
Sweden 50,550 FAO
Bahamas 49,093.47 FAO
Fiji 48,524.11 FAO
Samoa 44,972.67 FAO
Qatar 31,858.76 FAO
Ireland 30,980 FAO
Norway 30,501 FAO
Solomon Islands 28,715.68 FAO
Mauritania 27,875.09 FAO
Finland 27,230 FAO
Bhutan 26,675.71 FAO
Botswana 24,441.01 FAO
Vanuatu 22,758.63 FAO
Bahrain 22,665.21 FAO
Mauritius 21,792.72 FAO
Saint Lucia 19,346.64 FAO
Grenada 18,213.69 FAO
Timor-Leste 17,847.02 FAO
Latvia 16,150 FAO
Lesotho 15,277.04 FAO
Luxembourg 13,510 FAO
Micronesia (Federated States of) 12,325.65 FAO
Malta 12,090 FAO
Gambia 9,841.17 FAO
Kiribati 9,238.59 FAO
Tonga 8,627.57 FAO
Brunei Darussalam 8,374.38 FAO
Antigua and Barbuda 8,361.59 FAO
Estonia 7,860 FAO
Cabo Verde 6,984.69 FAO
Barbados 6,214.68 FAO
Hong Kong 5,179.63 FAO
Djibouti 4,949.81 FAO
Eritrea 4,871.53 FAO
Seychelles 2,976.01 FAO
Maldives 2,716.14 FAO
Mongolia 2,574.39 FAO
Saint Kitts and Nevis 2,003.61 FAO
Tuvalu 889.64 FAO
Nauru 459.36 FAO
Iceland 11 in 1990 FAO
Singapore 3.99 FAO
Liechtenstein 196 tonnes in 2018 FAO
Netherlands 710,970 tonnes in 2021 FAO