An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Crops of the World

166,200.71 1000 ha in 2016

Between 1967 and 2016, crops of World grew substantially from 89,433.2 to 166,200.71 1000 ha rising at an increasing annual rate that reached a maximum of 2.97 % in 1986 and then decreased to -0.16 % in 2016.

The description is composed by our digital data assistant.
Date Value Change, %
2016 166,200.71 -0.16 %
2015 166,466.73 0.43 %
2014 165,760.65 0.52 %
2013 164,904.09 0.48 %
2012 164,117.06 1.24 %
2011 162,100.18 1.82 %
2010 159,208.58 1.78 %
2009 156,426.80 1.51 %
2008 154,099.39 1.05 %
2007 152,505.05 2.38 %
2006 148,959.50 0.42 %
2005 148,343.15
Agricultural 4,869,618.7 1000 ha in 2016 FAO
Macro Region (1000 ha in 2016)
Asia 87,912.09 FAO
Africa 33,926.9 FAO
Europe 15,091.82 FAO
South America 13,868.4 FAO
Oceania 1,535.7 FAO
Central America and the Caribbean 136 timeseries
Middle East 114 timeseries
North America 23 timeseries
Southeast Asia 91 timeseries
Country (1000 ha in 2016)
Indonesia 22,500 FAO
China 16,206 FAO
India 13,000 FAO
Malaysia 7,460 FAO
Brazil 6,570 FAO
Nigeria 6,500 FAO
Philippines 5,350 FAO
Spain 4,695.83 FAO
Canada 4,644 FAO
Viet Nam 4,538 FAO
Côte d'Ivoire 4,500 in 2015 FAO
Thailand 4,500 FAO
Turkey 3,329 FAO
Ghana 2,700 FAO
Mexico 2,625 FAO
United States of America 2,600 FAO
Italy 2,452 FAO
Tunisia 2,332 FAO
Uganda 2,200 FAO
United Republic of Tanzania 2,150 FAO
Colombia 1,906 FAO
Iran 1,790 FAO
Russian Federation 1,600 FAO
Cameroon 1,550 FAO
Myanmar 1,550 FAO
Morocco 1,461.5 FAO
Ecuador 1,439 FAO
Peru 1,379 FAO
Guatemala 1,183 FAO
Ethiopia 1,140 FAO
Greece 1,114 FAO
Syrian Arab Republic 1,071 FAO
Algeria 1,013.4 FAO
Argentina 1,000 FAO
Sri Lanka 1,000 FAO
France 992.12 FAO
Egypt 947 FAO
Democratic Republic of the Congo 900 FAO
Ukraine 897 FAO
Bangladesh 830 FAO
Pakistan 804 FAO
Portugal 759.59 FAO
Guinea 700 FAO
Papua New Guinea 700 FAO
Venezuela (Bolivarian Republic of) 700 FAO
Madagascar 620 FAO
Kenya 530 FAO
Benin 500 FAO
Cuba 482.8 FAO
Chile 457 FAO
Honduras 455 FAO
Romania 418 FAO
South Africa 413 FAO
Poland 393 FAO
Uzbekistan 370 FAO
Dominican Republic 355 FAO
Burundi 350 FAO
Australia 330 FAO
Libya 330 FAO
Costa Rica 312 FAO
Iraq 300 FAO
Mozambique 300 FAO
Yemen 298 FAO
Angola 290 FAO
Japan 287 FAO
Nicaragua 286 FAO
Haiti 280 FAO
Republic of Moldova 268.8 FAO
Guinea Bissau 250 FAO
Rwanda 250 FAO
Azerbaijan 241 FAO
Bolivia 232 FAO
Democratic People's Republic of Korea 230 FAO
Republic of Korea 223 FAO
Nepal 212 FAO
El Salvador 210 FAO
Taiwan Province of China 205 FAO
Germany 200 FAO
Liberia 200 FAO
Serbia 188 FAO
Panama 185 FAO
Afghanistan 181 FAO
Hungary 176 FAO
Gabon 170 FAO
Togo 170 FAO
Lao People’s Democratic Republic 169 FAO
Sudan 168 FAO
Sierra Leone 165 FAO
Cambodia 155 FAO
Mali 150 FAO
Saudi Arabia 142 FAO
Bulgaria 141 FAO
Malawi 140 FAO
Tajikistan 133 FAO
Kazakhstan 132 FAO
Lebanon 126 FAO
Vanuatu 125 FAO
Belarus 111.3 FAO
Georgia 110 FAO
Bosnia and Herzegovina 104 FAO
Burkina Faso 100 FAO
Niger 100 FAO
Zimbabwe 100 FAO
Israel 97 FAO
Palestine 96.1 FAO
Jamaica 95 FAO
Jordan 86.7 FAO
Fiji 85 FAO
Paraguay 85 FAO
Albania 83.2 FAO
Central African Republic 80 FAO
Solomon Islands 80 FAO
Congo 77 FAO
Czech Republic 76 in 2015 FAO
Kyrgyzstan 76 FAO
New Zealand 75 FAO
Timor-Leste 75 FAO
Croatia 72 FAO
Senegal 68 FAO
Micronesia (Federated States of) 67.9 FAO
Austria 66.87 FAO
Equatorial Guinea 60 FAO
Turkmenistan 60 FAO
Armenia 58 FAO
Slovenia 53.83 FAO
Comoros 53 FAO
Guyana 50 FAO
Puerto Rico 50 FAO
United Kingdom 46.64 FAO
North Macedonia 40 FAO
United Arab Emirates 39.3 FAO
Sao Tome and Principe 39 FAO
Uruguay 39 FAO
Netherlands 38 FAO
Zambia 36 FAO
Chad 35 FAO
Lithuania 34.7 FAO
Belize 32 FAO
Kiribati 32 FAO
Oman 28.89 FAO
Cyprus 26.3 FAO
Switzerland 25.05 FAO
Somalia 25 FAO
Belgium 23 FAO
Samoa 22 FAO
Trinidad and Tobago 22 FAO
Slovakia 18 FAO
Dominica 17 FAO
Eswatini 15 in 2015 FAO
Mauritania 11 FAO
Tonga 11 FAO
Namibia 9 FAO
Latvia 8 FAO
Saint Lucia 7 FAO
Marshall Islands 6.5 FAO
Bhutan 6 FAO
Brunei Darussalam 6 FAO
Kuwait 6 FAO
Suriname 6 FAO
Gambia 5 FAO
Iceland 5 FAO
Lesotho 5 FAO
Mongolia 5 FAO
Montenegro 5 FAO
Sweden 5 FAO
Bahamas 4 FAO
Cabo Verde 4 FAO
Grenada 4 FAO
Mauritius 4 FAO
Norway 3.04 FAO
Bahrain 3 FAO
Denmark 3 FAO
Estonia 3 FAO
Finland 3 FAO
Maldives 3 FAO
Saint Vincent and the Grenadines 3 FAO
Qatar 2.7 FAO
Botswana 2 FAO
Eritrea 2 FAO
Palau 2 FAO
Tuvalu 1.8 FAO
Luxembourg 1.54 FAO
Seychelles 1.4 FAO
Malta 1.31 FAO
Antigua and Barbuda 1 FAO
Barbados 1 FAO
Hong Kong 1 FAO
Ireland 1 FAO
Nauru 0.4 FAO
Andorra 0.24 FAO
Saint Kitts and Nevis 0.1 FAO
Singapore 0.1 FAO
Djibouti Production 10,778.38 1000 Int. $ FAO
Liechtenstein Production 122.86 1000 Int. $ FAO
Macau Production 474.34 1000 Int. $ FAO
South Sudan Production 750,428.78 1000 Int. $ FAO