Water Resources

Country (10^9 m3/year in 2020)

Brazil is the top country by water resources in the world. As of 2020, water resources in Brazil was 8,647 10^9 m3/year that accounts for 15.80% of the world's water resources. The top 5 countries (others are Russian Federation, the United States of America, Canada, and China) account for 40.17% of it. The world's total water resources was estimated at 54,730.01 10^9 m3/year in 2020.

The description is composed by our digital data assistant.
Brazil 8,647 FAO
Russian Federation 4,525.45 FAO
United States of America 3,069 FAO
Canada 2,902 FAO
China 2,840.22 FAO
Colombia 2,360 FAO
Indonesia 2,018.7 FAO
India 1,910.9 FAO
Peru 1,879.8 FAO
Venezuela (Bolivarian Republic of) 1,325 FAO
Democratic Republic of the Congo 1,283 FAO
Bangladesh 1,227.03 FAO
Myanmar 1,167.8 FAO
Chile 923.06 FAO
Viet Nam 884.12 FAO
Argentina 876.24 FAO
Congo 832 FAO
Papua New Guinea 801 FAO
Malaysia 580 FAO
Bolivia 574 FAO
Australia 492 FAO
Philippines 479 FAO
Cambodia 476.1 FAO
Mexico 461.89 FAO
Ecuador 442.4 FAO
Thailand 438.61 FAO
Japan 430 FAO
Norway 393 FAO
Paraguay 387.77 FAO
Madagascar 337 FAO
Lao People’s Democratic Republic 333.5 FAO
New Zealand 327 FAO
Nigeria 286.2 FAO
Cameroon 283.15 FAO
Guyana 271 FAO
Pakistan 246.8 FAO
Liberia 232 FAO
Guinea 226 FAO
Mozambique 217.1 FAO
Romania 212.01 FAO
Turkey 211.6 FAO
France 211 FAO
Nepal 210.2 FAO
Italy 191.3 FAO
Ukraine 175.28 FAO
Sweden 174 FAO
Uruguay 172.2 FAO
Iceland 170 FAO
Gabon 166 FAO
Nicaragua 164.52 FAO
Serbia 162.2 FAO
Sierra Leone 160 FAO
Germany 154 FAO
Angola 148.4 FAO
United Kingdom 147 FAO
Central African Republic 141 FAO
Panama 139.3 FAO
Iran 137.05 FAO
Guatemala 127.91 FAO
Ethiopia 122 FAO
Mali 120 FAO
Costa Rica 113 FAO
Spain 111.5 FAO
Finland 110 FAO
Kazakhstan 108.41 FAO
Croatia 105.5 FAO
Zambia 104.8 FAO
Hungary 104 FAO
Suriname 99 FAO
United Republic of Tanzania 96.27 FAO
Honduras 92.16 FAO
Netherlands 91 FAO
Iraq 89.86 FAO
Côte d'Ivoire 84.14 FAO
Bhutan 78 FAO
Austria 77.7 FAO
Portugal 77.4 FAO
Democratic People's Republic of Korea 77.15 FAO
Republic of Korea 69.7 FAO
Greece 68.4 FAO
Afghanistan 65.33 FAO
Georgia 63.33 FAO
Poland 60.5 FAO
Uganda 60.1 FAO
Belarus 57.9 FAO
Egypt 57.5 FAO
Ghana 56.2 FAO
Switzerland 53.5 FAO
Sri Lanka 52.8 FAO
Ireland 52 FAO
South Africa 51.35 FAO
Slovakia 50.1 FAO
South Sudan 49.5 FAO
Uzbekistan 48.87 FAO
Chad 45.7 FAO
Solomon Islands 44.7 FAO
Namibia 39.91 FAO
Senegal 38.97 FAO
Cuba 38.12 FAO
Sudan 37.8 FAO
Bosnia and Herzegovina 37.5 FAO
Latvia 34.94 FAO
Mongolia 34.8 FAO
Azerbaijan 34.68 FAO
Niger 34.05 FAO
Slovenia 31.87 FAO
Guinea Bissau 31.4 FAO
Kenya 30.7 FAO
Albania 30.2 FAO
Morocco 29 FAO
Fiji 28.55 FAO
Benin 26.39 FAO
El Salvador 26.27 FAO
Equatorial Guinea 26 FAO
Turkmenistan 24.77 FAO
Lithuania 24.5 FAO
Kyrgyzstan 23.62 FAO
Dominican Republic 23.5 FAO
Tajikistan 21.91 FAO
Belize 21.73 FAO
Bulgaria 21.3 FAO
Zimbabwe 20 FAO
Belgium 18.3 FAO
Malawi 17.28 FAO
Syrian Arab Republic 16.8 FAO
Somalia 14.7 FAO
Togo 14.7 FAO
Haiti 14.02 FAO
Burkina Faso 13.5 FAO
Rwanda 13.3 FAO
Czech Republic 13.15 FAO
Estonia 12.81 FAO
Burundi 12.54 FAO
Republic of Moldova 12.27 FAO
Botswana 12.24 FAO
Algeria 11.67 FAO
Mauritania 11.4 FAO
Jamaica 10.82 FAO
Vanuatu 10 FAO
Brunei Darussalam 8.5 FAO
Timor-Leste 8.22 FAO
Gambia 8 FAO
Armenia 7.77 FAO
Eritrea 7.32 FAO
Puerto Rico 7.1 FAO
North Macedonia 6.4 FAO
Denmark 6 FAO
Tunisia 4.62 FAO
Eswatini 4.51 FAO
Lebanon 4.5 FAO
Trinidad and Tobago 3.84 FAO
Luxembourg 3.5 FAO
Lesotho 3.02 FAO
Mauritius 2.75 FAO
Saudi Arabia 2.4 FAO
Sao Tome and Principe 2.18 FAO
Yemen 2.1 FAO
Israel 1.78 FAO
Oman 1.4 FAO
Comoros 1.2 FAO
Jordan 0.94 FAO
Palestine 0.84 FAO
Cyprus 0.78 FAO
Bahamas 0.7 FAO
Libya 0.7 FAO
Singapore 0.6 FAO
Andorra 0.32 FAO
Cabo Verde 0.3 FAO
Djibouti 0.3 FAO
Saint Lucia 0.3 FAO
Dominica 0.2 FAO
Grenada 0.2 FAO
United Arab Emirates 0.15 FAO
Bahrain 0.12 FAO
Saint Vincent and the Grenadines 0.1 FAO
Barbados 0.08 FAO
Qatar 0.06 FAO
Antigua and Barbuda 0.05 FAO
Malta 0.05 FAO
Maldives 0.03 FAO
Saint Kitts and Nevis 0.02 FAO
Kuwait 0.02 FAO
Nauru 0.01 FAO
Kiribati 0 FAO
Liechtenstein 0 FAO
Marshall Islands 0 FAO
Micronesia (Federated States of) 0 FAO
Palau 0 FAO
Samoa 0 FAO
Seychelles 0 FAO
Tonga 0 FAO
Tuvalu 0 FAO