An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Knowledge Economy Index of the World

5.32 index (0 = lowest & 10 = highest) in 2012

World knowledge economy index was 5.32 index (0 = lowest & 10 = highest) in 2012, down by 13.92 % from 2000.

The description is composed by our digital data assistant.
Date Value Change, %
2012 5.32 -13.92 %
2000 6.18
Macro Region (index (0 = lowest & 10 = highest) in 2012)
North America 8.8 WB
Africa 2.55 WB
Asia 32 timeseries
Central America and the Caribbean 26 timeseries
Europe 76 timeseries
Middle East 28 timeseries
Oceania 6 timeseries
South America 22 timeseries
Southeast Asia 22 timeseries
Country (index (0 = lowest & 10 = highest) in 2012)
Sweden 9.43 WB
Finland 9.33 WB
Denmark 9.16 WB
Netherlands 9.11 WB
Norway 9.11 WB
New Zealand 8.97 WB
Canada 8.92 WB
Germany 8.9 WB
Australia 8.88 WB
Switzerland 8.87 WB
Ireland 8.86 WB
Taiwan Province of China 8.77 WB
United States of America 8.77 WB
United Kingdom 8.76 WB
Belgium 8.71 WB
Iceland 8.62 WB
Austria 8.61 WB
Hong Kong 8.52 WB
Estonia 8.4 WB
Luxembourg 8.37 WB
Spain 8.35 WB
Japan 8.28 WB
Singapore 8.26 WB
France 8.21 WB
Czech Republic 8.14 WB
Israel 8.14 WB
Hungary 8.02 WB
Slovenia 8.01 WB
Republic of Korea 7.97 WB
Italy 7.89 WB
Malta 7.88 WB
Lithuania 7.8 WB
Slovakia 7.64 WB
Portugal 7.61 WB
Cyprus 7.56 WB
Greece 7.51 WB
Latvia 7.41 WB
Poland 7.41 WB
Croatia 7.29 WB
Chile 7.21 WB
Barbados 7.18 WB
United Arab Emirates 6.94 WB
Bahrain 6.9 WB
Romania 6.82 WB
Bulgaria 6.8 WB
Uruguay 6.39 WB
Oman 6.14 WB
Malaysia 6.1 WB
Serbia 6.02 WB
Saudi Arabia 5.96 WB
Costa Rica 5.93 WB
Trinidad and Tobago 5.91 WB
Qatar 5.84 WB
Russian Federation 5.78 WB
Ukraine 5.73 WB
Jamaica 5.65 WB
North Macedonia 5.65 WB
Belarus 5.59 WB
Brazil 5.58 WB
Dominica 5.56 WB
Mauritius 5.52 WB
Argentina 5.43 WB
Kuwait 5.33 WB
Panama 5.3 WB
South Africa 5.21 WB
Thailand 5.21 WB
Georgia 5.19 WB
Turkey 5.16 WB
Bosnia and Herzegovina 5.12 WB
Armenia 5.08 WB
Mexico 5.07 WB
Kazakhstan 5.04 WB
Peru 5.01 WB
Jordan 4.95 WB
Colombia 4.94 WB
Republic of Moldova 4.92 WB
Guyana 4.67 WB
Azerbaijan 4.56 WB
Lebanon 4.56 WB
Tunisia 4.56 WB
Albania 4.53 WB
Mongolia 4.42 WB
China 4.37 WB
Botswana 4.31 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 4.2 WB
Cuba 4.19 WB
El Salvador 4.17 WB
Namibia 4.1 WB
Dominican Republic 4.05 WB
Paraguay 3.95 WB
Fiji 3.94 WB
Philippines 3.94 WB
Iran 3.91 WB
Kyrgyzstan 3.82 WB
Algeria 3.79 WB
Egypt 3.78 WB
Ecuador 3.72 WB
Guatemala 3.7 WB
Bolivia 3.68 WB
Sri Lanka 3.63 WB
Morocco 3.61 WB
Cabo Verde 3.59 WB
Viet Nam 3.4 WB
Uzbekistan 3.14 WB
Eswatini 3.13 WB
Tajikistan 3.13 WB
Indonesia 3.11 WB
Honduras 3.08 WB
India 3.06 WB
Kenya 2.88 WB
Syrian Arab Republic 2.77 WB
Ghana 2.72 WB
Senegal 2.7 WB
Nicaragua 2.61 WB
Zambia 2.56 WB
Pakistan 2.45 WB
Uganda 2.37 WB
Nigeria 2.2 WB
Zimbabwe 2.17 WB
Lesotho 1.95 WB
Malawi 1.92 WB
Yemen 1.92 WB
Burkina Faso 1.91 WB
Benin 1.88 WB
Haiti 1.86 in 2000 WB
Mali 1.86 WB
Rwanda 1.83 WB
United Republic of Tanzania 1.79 WB
Madagascar 1.77 WB
Mozambique 1.76 WB
Lao People’s Democratic Republic 1.75 WB
Cambodia 1.71 WB
Cameroon 1.69 WB
Mauritania 1.65 WB
Nepal 1.58 WB
Côte d'Ivoire 1.54 WB
Bangladesh 1.49 WB
Sudan 1.48 WB
Djibouti 1.34 WB
Ethiopia 1.27 WB
Guinea 1.22 WB
Eritrea 1.14 WB
Angola 1.08 WB
Sierra Leone 0.97 WB
Myanmar 0.96 WB
World Rankings
Civil Liabilities 205 timeseries
Corruption Perceptions Index 188 timeseries
Ease of Doing Business 206 timeseries
Forbes Rank 1,600 1 = Forbes top company in 2018 Forbes
Freedom 386 timeseries
Global Competitiveness Index 141 timeseries
Global Peace Index 163 timeseries
Human Development Index 188 timeseries
International Property Rights Index 411 timeseries
Knowledge Economy Index 296 timeseries
Legatum Prosperity Index 298 timeseries
Millward Brown Sinopec 85 Rank, 1 = Highest brand value in 2017 Millward Brown
Political Rights 205 timeseries
Press Freedom Index 180 timeseries