An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Ease of Doing Business

Country (score in 2018)

New Zealand is the top country by ease of doing business in the world. As of 2018, ease of doing business in New Zealand was 86.59 score. The top 5 countries also includes Singapore, Hong Kong, Republic of Korea, and Denmark.

The description is composed by our digital data assistant.
New Zealand 86.59 WB
Singapore 84.97 WB
Hong Kong 84.18 WB
Republic of Korea 84.15 WB
Denmark 84.05 WB
Georgia 82.8 WB
United States of America 82.76 WB
Norway 82.7 WB
United Kingdom 82.32 WB
Sweden 81.27 WB
North Macedonia 81.23 WB
Taiwan Province of China 80.66 WB
Lithuania 80.54 WB
Estonia 80.49 WB
Finland 80.3 WB
Australia 80.14 WB
Ireland 79.42 WB
Iceland 79.3 WB
Latvia 79.26 WB
United Arab Emirates 78.91 WB
Germany 78.9 WB
Canada 78.88 WB
Austria 78.54 WB
Mauritius 78.29 WB
Malaysia 78.03 WB
Spain 77.61 WB
Thailand 77.39 WB
Poland 77.31 WB
Kazakhstan 77.16 WB
Russian Federation 76.76 WB
Portugal 76.62 WB
France 76.3 WB
Czech Republic 76.05 WB
Netherlands 76.03 WB
Switzerland 75.68 WB
Japan 75.6 WB
Slovenia 75.59 WB
Belarus 75.05 WB
Slovakia 74.88 WB
Rwanda 73.73 WB
Serbia 73.32 WB
Armenia 73.31 WB
Republic of Moldova 73.16 WB
Romania 72.83 WB
Italy 72.71 WB
Israel 72.59 WB
Montenegro 72.53 WB
Mexico 72.27 WB
Hungary 71.94 WB
Belgium 71.71 WB
Azerbaijan 71.54 WB
Chile 71.44 WB
Cyprus 71.27 WB
Bulgaria 71.13 WB
Croatia 71.06 WB
Brunei Darussalam 70.18 WB
Turkey 69.99 WB
Costa Rica 69.36 WB
Colombia 69.04 WB
Albania 69.01 WB
Luxembourg 69.01 WB
Morocco 68.56 WB
Peru 68.27 WB
Greece 68.2 WB
Bahrain 68.03 WB
Mongolia 67.47 WB
Ukraine 67.31 WB
Oman 67.21 WB
Jamaica 66.92 WB
Viet Nam 66.77 WB
Indonesia 66.54 WB
Uzbekistan 66.32 WB
Bhutan 65.88 WB
Kyrgyzstan 65.76 WB
Panama 65.71 WB
Qatar 65.25 WB
El Salvador 65.2 WB
Malta 65.15 WB
Kenya 65.06 WB
China 65 WB
Botswana 64.94 WB
South Africa 64.66 WB
Tunisia 64.6 WB
Samoa 63.76 WB
Zambia 63.6 WB
Tonga 63.56 WB
Bosnia and Herzegovina 63.55 WB
Vanuatu 63.08 WB
Saint Lucia 62.96 WB
San Marino 62.47 WB
Seychelles 62.42 WB
Uruguay 62.26 WB
Saudi Arabia 61.88 WB
Kuwait 61.45 WB
Guatemala 61.16 WB
Fiji 61.11 WB
Dominica 61.03 WB
Trinidad and Tobago 60.93 WB
India 60.6 WB
Dominican Republic 60.57 WB
Lesotho 60.41 WB
Namibia 60.29 WB
Nepal 59.95 WB
Jordan 59.56 WB
Antigua and Barbuda 59.42 WB
Sri Lanka 59.42 WB
Paraguay 58.99 WB
Papua New Guinea 58.93 WB
Solomon Islands 58.84 WB
Eswatini 58.82 WB
Malawi 58.75 WB
Palestine 58.72 WB
Bahamas 58.13 WB
Honduras 58.13 WB
Argentina 57.93 WB
Ecuador 57.82 WB
Ghana 57.16 WB
Belize 57.11 WB
Brazil 57.05 WB
Tajikistan 57.03 WB
Barbados 56.78 WB
Guyana 56.78 WB
Uganda 56.41 WB
Saint Vincent and the Grenadines 56.34 WB
Philippines 56.32 WB
Cabo Verde 55.93 WB
Egypt 55.82 WB
Palau 55.58 WB
Nicaragua 55.27 WB
Iran 54.64 WB
Cambodia 54.39 WB
Saint Kitts and Nevis 54.35 WB
Maldives 54.33 WB
Lebanon 53.97 WB
Senegal 53.78 WB
Mozambique 53.75 WB
United Republic of Tanzania 53.29 WB
Mali 53.27 WB
Djibouti 53.15 WB
Côte d'Ivoire 53.06 WB
Pakistan 52.78 WB
Grenada 52.64 WB
Niger 52.48 WB
Marshall Islands 51.61 WB
Nigeria 51.52 WB
Gambia 51.49 WB
Burkina Faso 51.45 WB
Benin 51.29 WB
Lao People’s Democratic Republic 51.15 WB
Mauritania 51.07 WB
Bolivia 50.17 WB
Guinea 49.49 WB
Micronesia (Federated States of) 48.99 WB
Togo 48.88 WB
Kiribati 48.74 WB
Sierra Leone 48.59 WB
Comoros 48.52 WB
Zimbabwe 48.52 WB
Madagascar 48.18 WB
Ethiopia 48.15 WB
Suriname 48.1 WB
Algeria 47.59 WB
Cameroon 46.95 WB
Burundi 46.68 WB
Gabon 45.81 WB
Sudan 45.09 WB
Sao Tome and Principe 44.84 WB
Iraq 44.68 WB
Myanmar 44.21 WB
Liberia 43.55 WB
Guinea Bissau 42.58 WB
Angola 41.7 WB
Equatorial Guinea 41.66 WB
Syrian Arab Republic 41.55 WB
Bangladesh 41.06 WB
Timor-Leste 39.89 WB
Congo 39.47 WB
Haiti 38.41 WB
Chad 38.21 WB
Afghanistan 37.13 WB
Democratic Republic of the Congo 36.18 WB
Central African Republic 34.23 WB
South Sudan 33.3 WB
Libya 33.21 WB
Yemen 33 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 30.85 WB
Eritrea 22.94 WB
Somalia 19.98 WB

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy