Ease of Doing Business

Country (score in 2019)

New Zealand is the top country by ease of doing business in the world. As of 2019, ease of doing business in New Zealand was 86.59 score. The top 5 countries also includes Singapore, Denmark, Hong Kong, and Republic of Korea.

The description is composed by our digital data assistant.
New Zealand 86.59 WB
Singapore 85.24 WB
Denmark 84.64 WB
Hong Kong 84.22 WB
Republic of Korea 84.14 WB
Georgia 83.28 WB
Norway 82.95 WB
United States of America 82.75 WB
United Kingdom 82.65 WB
North Macedonia 81.55 WB
United Arab Emirates 81.28 WB
Sweden 81.27 WB
Taiwan Province of China 80.9 WB
Lithuania 80.83 WB
Malaysia 80.6 WB
Estonia 80.5 WB
Finland 80.35 WB
Australia 80.13 WB
Latvia 79.59 WB
Mauritius 79.58 WB
Iceland 79.35 WB
Canada 79.26 WB
Ireland 78.91 WB
Germany 78.9 WB
Azerbaijan 78.64 WB
Austria 78.57 WB
Thailand 78.45 WB
Kazakhstan 77.89 WB
Rwanda 77.88 WB
Spain 77.68 WB
Russian Federation 77.37 WB
France 77.29 WB
Poland 76.95 WB
Portugal 76.55 WB
Czech Republic 76.1 WB
Netherlands 76.04 WB
Belarus 75.77 WB
Switzerland 75.69 WB
Japan 75.65 WB
Slovenia 75.61 WB
Armenia 75.37 WB
Slovakia 75.17 WB
Turkey 74.33 WB
Belgium 73.95 WB
China 73.64 WB
Republic of Moldova 73.54 WB
Serbia 73.49 WB
Israel 73.23 WB
Montenegro 72.73 WB
Italy 72.56 WB
Romania 72.3 WB
Hungary 72.28 WB
Mexico 72.09 WB
Brunei Darussalam 72.03 WB
Chile 71.81 WB
Cyprus 71.71 WB
Croatia 71.4 WB
Bulgaria 71.24 WB
Morocco 71.02 WB
Kenya 70.31 WB
Bahrain 69.85 WB
Albania 69.51 WB
Colombia 69.24 WB
Luxembourg 69.01 WB
Costa Rica 68.89 WB
Peru 68.83 WB
Viet Nam 68.36 WB
Kyrgyzstan 68.33 WB
Ukraine 68.25 WB
Greece 68.08 WB
Indonesia 67.96 WB
Mongolia 67.74 WB
Jamaica 67.47 WB
Uzbekistan 67.4 WB
India 67.23 WB
Oman 67.19 WB
Panama 66.12 WB
Tunisia 66.11 WB
Bhutan 66.08 WB
South Africa 66.03 WB
Qatar 65.89 WB
Malta 65.43 WB
El Salvador 65.41 WB
Botswana 65.4 WB
Zambia 65.08 WB
San Marino 64.74 WB
Bosnia and Herzegovina 63.82 WB
Samoa 63.77 WB
Tonga 63.59 WB
Saudi Arabia 63.5 WB
Saint Lucia 63.02 WB
Vanuatu 62.87 WB
Uruguay 62.6 WB
Seychelles 62.41 WB
Kuwait 62.2 WB
Guatemala 62.17 WB
Djibouti 62.02 WB
Sri Lanka 61.22 WB
Fiji 61.15 WB
Dominican Republic 61.12 WB
Dominica 61.07 WB
Jordan 60.98 WB
Trinidad and Tobago 60.81 WB
Lesotho 60.6 WB
Namibia 60.53 WB
Papua New Guinea 60.12 WB
Brazil 60.01 WB
Nepal 59.63 WB
Malawi 59.59 WB
Antigua and Barbuda 59.48 WB
Paraguay 59.4 WB
Ghana 59.22 WB
Solomon Islands 59.17 WB
Palestine 59.11 WB
Eswatini 58.95 WB
Bahamas 58.9 WB
Argentina 58.8 WB
Egypt 58.56 WB
Honduras 58.22 WB
Côte d'Ivoire 58 WB
Ecuador 57.94 WB
Philippines 57.68 WB
Belize 57.13 WB
Tajikistan 57.11 WB
Uganda 57.06 WB
Iran 56.98 WB
Barbados 56.78 WB
Saint Vincent and the Grenadines 56.35 WB
Cabo Verde 55.95 WB
Nicaragua 55.64 WB
Palau 55.59 WB
Guyana 55.57 WB
Mozambique 55.53 WB
Pakistan 55.31 WB
Togo 55.2 WB
Cambodia 54.8 WB
Maldives 54.43 WB
Saint Kitts and Nevis 54.36 WB
Senegal 54.15 WB
Lebanon 54.04 WB
Niger 53.72 WB
United Republic of Tanzania 53.63 WB
Mali 53.5 WB
Nigeria 52.89 WB
Grenada 52.71 WB
Mauritania 51.99 WB
Gambia 51.72 WB
Marshall Islands 51.62 WB
Burkina Faso 51.57 WB
Guinea 51.51 WB
Benin 51.42 WB
Lao People’s Democratic Republic 51.26 WB
Zimbabwe 50.44 WB
Bolivia 50.32 WB
Algeria 49.65 WB
Kiribati 49.07 WB
Ethiopia 49.06 WB
Micronesia (Federated States of) 48.99 WB
Madagascar 48.89 WB
Sudan 48.84 WB
Sierra Leone 48.74 WB
Comoros 48.66 WB
Suriname 48.05 WB
Cameroon 47.78 WB
Afghanistan 47.77 WB
Burundi 47.41 WB
Gabon 45.58 WB
Sao Tome and Principe 45.14 WB
Iraq 44.72 WB
Myanmar 44.72 WB
Angola 43.86 WB
Liberia 43.51 WB
Guinea Bissau 42.85 WB
Bangladesh 41.97 WB
Equatorial Guinea 41.94 WB
Timor-Leste 41.6 WB
Syrian Arab Republic 41.57 WB
Congo 39.83 WB
Chad 39.36 WB
Haiti 38.52 WB
Central African Republic 36.9 WB
Democratic Republic of the Congo 36.85 WB
South Sudan 35.34 WB
Libya 33.44 WB
Yemen 32.41 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 30.61 WB
Eritrea 23.07 WB
Somalia 20.04 WB